Okunma

1905

[caption id="attachment_15174" align="alignnone" width="300"]http://www.Nazlicafem.Net/wp-content/uploads/2014/10/esozb.gif"> src="http://www.Nazlicafem.Net/wp-content/uploads/2014/10/esozb-300x52.gif" alt=" bedava,sohbet, bedava ,sohbet  Sohbet, Chat, Sohbet Odaları, Chat Odaları, Sohbet, Chat, Sohbet Odaları, Chat Odaları Bedava Sohbet" width="300" height="52" class="size-medium wp-image-15174" />  bedava,sohbet,
bedava ,sohbet
Sohbet, Chat, Sohbet Odaları, Chat Odaları,
Sohbet, Chat, Sohbet Odaları, Chat Odaları
http://www.nazlicafem.Net" title="Bedava Sohbet" target="_blank">Bedava Sohbet[/caption]

1- "Affetmek, zaferin zekâtıdır."
Hz. Muhammed

 2- "İman, aklın çalışmasının ürünüdür."

Ahmed Hulûsi

 3- Yu;3/3 İsa ona şu karşılığı verdi ''Sana doğrusunu söyleyeyim,Bir kimse yeniden doğmadıkça Allâh'ın melekûtunu göremez.
 Yu;3/5 İsa şöyle yanıt verdi''Sana doğrusunu söyleyeyim,Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Allâh'ın melekûtuna giremez.

Hz. İsa

 4- "Sevgin nefrete dönüşmesin, sana ancak yük olur."

A.F.Y

 5- "Besmele çektikten sonra, Fatihayı hiç ara vermeden tek nefeste okumaya gayret et."

Muhiddin Arabi

 6- "Vücudun, ilmi ilahide, ilimden ibaret olduğunu müşahade, vahdet-i şuhud’dur."

Ahmed Hulûsi

 7- "Musibetin sevabına talip olmaklığın, musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin."

Hz.Muhammed

 8- "Yaşam kabullenmektir."

A.F.Y

 9- "Mollanın namazında Hakk’ın ne Celali vardır, ne de Cemali. Mollanın ezanı bize seher vaktini bile bildirmez."

Muhammed İkbal

 10- "Marifetin zekâtı, marifeti oluşturmaktır."

A.F.Y

 11- "Acı, akıllı adamların hocasıdır."

Byron

 12- "Bela insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi ‘yapmam’ dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır."

Hz.Muhammed

 13- "Algılanan varlığın, Hakkın vücudu olduğunu müşahade, vahdet-i vücud’dur."

Ahmed Hulûsi

 14- "Her evin kapısı vardır. Kabirin ki ayak tarafındandır."

Hz.Muhammed

  15- "Ahmak konumuna düşmemek için yorum yapmayın."

A.F.Y

  16- "Tasavvuf, Allah ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir."

Cüneyd-i Bağdadi

  17- "Kadın insansı ile insan arasında köprüdür."

A.F.Y

  18- "Zehirle pişmiş aşı, kim yemeye gelir."

Yunus Emre

 19- "İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır,yarısı şükürdür."

Hz.Muhammed

 20- "İlim yapmak, amelden hayırlıdır. Dinin kıvamı da verağdadır (arkada). Alim ilmi az da olsa, ilmi ile amel edendir."

Hz. Muhammed

  21- "Yöneldiğin mahallin her boyutta senin perdelerini kaldırabilecek vasıfta olması gerekir."

A.F.Y

 22- "Mümin yumuşaktır. O kadar ki onu yumuşaklığından dolayı ahmak zannedersin."

Hz. Muhammed

 23- "Sadece insanın günahları affedebilme gücü vardır."

A.F.Y

  24- "Pırıl pırıl gökkuşağını görmek için önce yağmuru yaşamak gerekir."

Fransız Atasözü

  25- "Sevgi insansıda bedenselliği, insanda kemalâtı oluşturur."

A.F.Y

  26- "Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur."

Demokritos

  27- "İsimlerin batıni manasını bilmek, zahirini yaşama anlamına gelmez."

A.F.Y

 28- "Yeterli insan sükut eder, yetersiz olan ispata çalışır."

A.F.Y

  29- "Zekanın peşinde koşmayın aptallığı yakalarsınız."

Montesquieu

 30- "Mümin her ahlak üzere ahlaklanır. Fakat onda yalanla ihanet bulunmaz."

Hz. Muhammed

  31- "İspat, izafi varlığın bir göstergesidir."

A.F.Y

  32- "Tasavvuf, Hakk’ın, seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir."

Cüneyd-i Bağdadi

  33- "Tartışma, algılamaya mani olan beşeri bir duygudur."

A.F.Y

 34- "Bir kimseyi inada kapılmış çekişmeci ve kendi görüşünü beğenmiş görürsen bil ki, onun ziyanı tamamdır."

Hz. Muhammed

 35- "Cennetin ahmakla dolu oluşu, vehmin nur boyutunda kalkmadığının delilidir."

A.F.Y

  36- "Yolları ayrı olanlar, birbirine danışmazlar."

Conficius

  37- "Huşu namaza, haşyet ilme aittir."

A.F.Y

  38- "Hiçbir yiğidin kaza ve kader okuna karşı kalkanı yoktur."

Hafız

 39- "Kişiye, kendisine parmakla işaret edilmesi, şer cihetinden kafidir."

Hz.Muhammed

  40- "Allah’ın dışında kimseye borç verme."

A.F.Y

 41- "İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz."

Hz. Muhammed

  42- "Vehimle kazanan, vehimle kaybeder."

A.F.Y

 43- "Kadınlar, sevmedikleri adama hiç acımazlar."

Alexandre Dumas Fils

  44- "Seni sigaya çeken bir molla kasım gelir."

Yunus Emre

  45- "Vicdan sahibi kısık seslidir."

A.F.Y

  46- "Tasavvuf, bila-alaka (hiçbir bağ olmadan) tamamiyle Allah ile olmandır."

Cüneyd-i Bağdadi

  47- "Kullanmayı düşünen, kullanılacağını unutmasın."
http://www.Nazlicafem.Net/wp-content/uploads/2014/07/gul1.gif"> src="http://www.Nazlicafem.Net/wp-content/uploads/2014/07/gul1-300x14.gif" alt="http://www.nazlicafem.net/" width="300" height="14" class="alignnone size-medium wp-image-14132" />
http://www.nazlicafem.Net" title="Bedava Sohbet" target="_blank">Bedava Sohbet


[caption id="attachment_15174" align="alignnone" width="300"]http://www.Nazlicafem.Net/wp-content/uploads/2014/10/esozb.gif"> src="http://www.Nazlicafem.Net/wp-content/uploads/2014/10/esozb-300x52.gif" alt=" bedava,sohbet, bedava ,sohbet  Sohbet, Chat, Sohbet Odaları, Chat Odaları, Sohbet, Chat, Sohbet Odaları, Chat Odaları Bedava Sohbet" width="300" height="52" class="size-medium wp-image-15174" />  bedava,sohbet,
bedava ,sohbet
Sohbet, Chat, Sohbet Odaları, Chat Odaları,
Sohbet, Chat, Sohbet Odaları, Chat Odaları
http://www.nazlicafem.Net" title="Bedava Sohbet" target="_blank">Bedava Sohbet[/caption]


http://www.Nazlicafem.Net/wp-content/uploads/2014/07/2xji8qizr10.gif"> src="http://www.Nazlicafem.Net/wp-content/uploads/2014/07/2xji8qizr10-300x119.gif" alt="http://www.nazlicafem.net/" width="300" height="119" class="alignnone size-medium wp-image-14350" />http://www.Nazlicafem.Net/wp-content/uploads/2014/07/yvus7c49k7k.gif"> src="http://www.Nazlicafem.Net/wp-content/uploads/2014/07/yvus7c49k7k.gif" alt="http://www.nazlicafem.net/" width="100" height="110" class="alignnone size-full wp-image-14351" />
A.F.Y

 48- "Nereye gittiğini bilen kişiye yol vermek için dünya bir yana çekilir."

David Starr Jordan

 49- "Tepe tepe kullanan, ancak beşeri seyirde olandır."

A.F.Y

  50- "Ey birader, sen ancak bir düşünceden ve fikirden ibaretsin. Üst tarafın kemik ve A’sab sinir ve adalât (kas) ve elyaftan (insan ve hayvanda adaleleri meydana getiren ince lifler) ibarettir."

Mevlâna

 51- "Yokluk, varlığın aynasıdır."

A.F.Y

 52- "Nazar ve nefes az kaldı kaderi geçecekti. Nefes ve nazardan Allah’a sığının."

Hz.Muhammed

 53- "Kim olduğun öyle bir haykırıyor ki; ne dediğini duyamıyorum."

Ralph Waldo Emerson

 54- "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."

Hz. Muhammed

 55- "Öğüt olarak ölüm yeter. Gam çekmeye kabir yeter."

Hızır

 56- "Alim, ilim ve amelin yeri cennettedir. Alim, ilmi ile amel etmezse, ilim ve amel cennette, alim ise cehennemde olur."

Hz. Muhammed

 57- "Ulema, Allah’ın kulları üzerinde peygamberlerin eminleridir. Siz onlardan çekinin ve onlara taarruz etmeyin. Onlar hükümet erkanı ile ihtilal etmedikçe ve dünyaya karışmadıkça."

Hz.Muhammed

 58- "Teşbih yönü olmayan tevhid görüşü, tanrısallığa uzanan bir yoldur."

A.F.Y

  59- "Ben, İnsanoğlunun geride bıraktığı devirler içinden çağlar boyu seçile seçile geldim ve içinde bulunduğum çağda ortaya çıkarıldım."

Hz.Muhammed

  60- "Bir kavme su dağıtan,onların hepsinden sonra su içeçektir."

Hz.Muhammed

  61- "Çileyi bilerek çekmek daha faziletlidir. İbadeti bilerek yapma da...."

A.F.Y

  62- "Allah bazen dilediği halde emretmiş, bazende emrettiği halde dilememiştir. İblis'e, Adem'e secde etmesini emrettiği halde, secdenin yapılmasını irade etmemişti. Eğer İblis'in secde etmesini isteseydi, İblis secde ederdi. Adem'in malum ağaçtan yemesini yasaklamıştı ama iradesi ağaçtan yemesi yönünde idi. Eğer ağaçtan yenilmesini istemeseydi Adem yemeyecekti."

Caferi Sadık

 63- "Oyun bitince, şah da piyon da aynı kutuya konur"

İtalyan Atasözü

 64- "Kur’an yedi nuans üzere indirildi. Onun hiçbir harfi yoktur ki, bir hiç zahir, bir de batın mana taşınmasın. Ebu Talip’in oğlu Ali’de bu zahir ve batına ait ilim mevcuttur."

Hz. Muhammed

  65- "Bir insanda görülen ameller ve takvadan başka, bir de onun cevher gibi güzel olan gizli amel ve takvası vardır. Bakış gücü olmayanların nazarları, görünen amellerdir. Halbuki biz onlara bakmıyoruz. Biz insanın içine, içindeki sırra bakıyoruz..."

Şeyh Hariri

  66- "Ameller niyetlere göre değer kazanır."

Hz. Muhammed

 67- "Her kişinin iki resülü vardır. Biri zahir, diğeri batın. Zahir dildir, Batın gönüldür. Dil Muhammed’e, gönül Cebrail’e benzer."

Hacı Bektaş Veli

 68- "Bilginler, Nebilerin varisleridir."

Hz. Muhammed

 69- "İnsanların en hayırlıları, ahmak, aptal diye adlandırılmadıkça kıyamet kopmaz."

Hz. Muhammed

 70- "Kıyamet günü herkes birbirinden davacı olur. Hatta tokuşan koyunlar bile.."

Hz. Muhammed

 71- "Öğrenmek, zaten bildiğini fark etmektir. Yapmak, onu bildiğini göstermektir."

Richard Bach

 72- "Kabe-i Şerif yıkılarak taşları denize atıldığı vakit, işte o zamanda korkunç alametler olur."

Hz. Muhammed

 73- "Vecdin ilimde erimesi, ilmin vecd içinde kaybolmasından yeğdir."

Cüneyd-i Bağdadi

 74- "Afetleri en iyi bilen, afetlere düçar olandır."

Cüneyd-i Bağdadi

 75- "Şu göğsümde saklı duran birçok ilim var. Ah! Onları taşıtacak erler bulabilsem."

Hz. Ali

 76- "İstesem sırf fatiha suresinin tefsiriyle yetmiş beygiri yüklerim."

Hz. Ali

 77- "Ne sazdan, ne sözden, ne evladdan, ne de güzel yüzden zevk aldım, Sazı severim, aşkımı söylerse; sözü severim, yine onu söylerse, manayı söylemeyen güzeli ne yapayım?. Su içmek isteyen bir kimse için boş kadeh ne işe yarar?. Fakat kadeh temiz, berrak ve latif olursa elbette suyun zevkini arttırır."

Kenan Rifai

 78- "Senin Allah’a erişmen mümkün değildir. Zira daha beşer makamı dahi senin için örtülüdür." (Molla için söylenen söz)

Muhammed İkbal

 79- "Sen insana ulaşmadan Allah’ı nasıl arıyorsun?."

Muhammed İkbal

 80- "Allahım! İnsanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar yüzünden severim."

Hallac-ı Mansur

 81- "Deniz, kendi dalgasından daha eski değildir."

Hızır (a.s)

 82- "Ben ve Hallac aynı şey idik. Ne var ki o sır’rı açığa vurdu ben sakladım."

Şibli

 83- "Nokta, tüm çizgilerin esasıdır."

Hallac-ı Mansur

 84- "İyi bilin ki vallahi ey Medine ahalisi! Sizler, muhakkak kıyamet gününden 40 gün kadar önce burasını terk edeceksiniz."

Hz. Muhammed

 85- "Muhakkak ki kulak, göz, kalp, bunların her biri kendi fiillerinden mesul tutulacaklardır."

Hz. Muhammed

 86- "Rüyalar ,gecelerin akvaryumudur."

Victor Hugo

 87- "Kıyamet ile ben işte şu iki parmak gibi yakın olarak ba’s olundum."

Hz.Muhammed

 88- "Beşeriyet tanrısallığa uzanan bir yoldur. İbadetinin ne olduğunu söylemeye gerek var mı?."

A.F.Y

 89- "Kim bir kardeşini, bir günah sebebi ile ayıplarsa, o günahı işlemedikçe o kimse ölmez."

Hz.Muhammed

 90- "Bir iş yapmak istediğin zaman, Allah sana o işten kurtuluş gösterinceye kadar, yahut Allah sana bir çıkış kapısı yaratıncaya kadar yavaş ve temkinli davran."

Hz.Muhammed

 91- "Dünyada en iyi kadın, anasından doğmayandır."

Firdevsi

 92- "Cehennem kızarıncaya kadar 1000 yıl yakıldı. Sonra beyazlaşıncaya kadar yine 1000 yıl yakıldı. Sonra kararıncaya kadar 1000 yıl daha yakıldı. Şimdi o, zifiri karanlık gece gibi, kapkaranlıktır."

Hz. Muhammed

 93- "Dikkat edin, sizden biri kardeşinin verdiği hediyeyi reddetmesin. Eğer bir şey de bulursa, ona mukabelede bulunsun. Nefsin yed-i kudretinde olana yemin ederim ki, bana bir (koyun) kolunun ucu hediye edilse kabul ederim. Ve eğer bir kol için davet edilsem ona icabet ederim."

Hz. Muhammed

 94- "Melaike, çanı olan kervana arkadaş olmaz."

Hz. Muhammed

 95- "Allah! Size haram ettiği şeyde şifa halketmedi"

Hz. Muhammed

 96- "Adem’in Allah indinde bir mevkii vardır ki, ona ibadetle erişilmez. O mevkiye erişinceye kadar, Allah ona hoşuna gitmeyen şeyleri verir."

Hz. Muhammed

 97- "İyilik yap ehli olana da, olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur. Etmez ise ehli sen olursun."

Hz. Muhammed

 98- "Zamanı gelmiş bir fikrin karşısına dikilme gücüne hiçbir ordu sahip değildir."

V.Hugo

 99- "Cenabı Hakk’ın kaza ve kaderinden sonra, ümmetinin ekserisinin ölümleri gözdendir."

Hz. Muhammed

 100- "Yüzünü güneşe çeviren insan gölge görmez."

Helen Keller
 101- "Ümmetim için, nefislerine söyledikleri affedildi. Ağıza ve tatbik mevkiine konmadıkça."

Hz. Muhammed

  102- "Dört şey Arş’ı Azam altındaki hazineden imal edildi. Fatiha, Ayetel Kürsi, Amenerresulihi, İnna A’teyna."

Hz. Muhammed

  103- "Yerdekilere merhamet edin ki, gökteki merhamet etsin."

Hz. Muhammed

  104- "Müteşabih Ayetlere tabi olanları gördüğünüzde, işte onlar Allah’ın Kur’anda isimlendirdiği kimselerdir ki, onlardan uzak durur."

Hz. Muhammed

  105- "Allah bir kavme azab indirdiğinde, o azab onların içinde olan herkese isabet eder. Sonra amallerine göre baas olunurlar."

Hz. Muhammed

   106- "Hased ettiğinizde haddi aşmayın, zanda bulunduğunuzda onu tahkik etmeyin, bir şeyde size bir uğursuzluk hissi gelirse onu geçin ve ancak Allaha tevekkül edin."

Hz. Muhammed

  107- "Sahibinin ağzından lanet çıktığı zaman bakar, eğer yöneltildiği kimsede kendisine yol bulursa ona gider, aksi halde kendisinden çıktığı kimseye döner."

Hz. Muhammed

  108- "Kardeşinin davetine icabet et. Zira kardeşin için, sen iki durumda bulunursun. Ya o hayır üzeredir ve sen o davette hazır olmaya layıksın. Veya o şer üzerindedir ve sen onu ondan men eder ve hayırla emredersin."

Hz. Muhammed

  109- "Dünyada aptallık dışında günah yoktur."

Oscar Wilde

  110- "Allah bir kulunu severse, o kulun yalvarmasını işitmek için, kendisini ibtilaya maruz bırakır."

Hz. Muhammed

  111- "Sual de bilgiden doğar, cevap da..."

Mevlâna

  112- "Bir şeyin nedenini öğrenmeyi kral olmaya yeğlerim."

Demokrit

  113- "Nimete kavuşanların inkarından sakının."

Hz. Muhammed

  114- "Hiçbir nefis sahibi canlı yoktur ki, üzerinden yüz yıl geçsin."

Hz. Muhammed

  115- "Ancak durgun su yıldızları yansıtır."

Çin Özdeyişi

  116- "Kim, Allah’ın kullarının, kendisi için ayakta dikilmesine sevinirse, ateşten bir eve hazırlansın."

Hz.Muhammed

   117- "Bir şeyde uğursuzluk varsa, kadın’da, at’ta ve evde’dir."

Hz. Muhammed

   118- "Sizden birinizin ayakkabı bağı koptuğu zaman, bunu düzeltmedikçe, diğer ayakkabısıyla yürümesin."

Hz. Muhammed

   119- "Bana yalan isnad eden, ateşten bir yatağa kendini hazırlasın."

Hz. Muhammed

  120- "Bizle dünya, bizle başkaları, hatta bizle biz arasında ne kadar da çok hayal var."

Michel Buton

  121- "Taş avı öldürmez ve düşmanı helak etmez, ancak göz çıkarır ve diş kırar."

 Hz.Muhammed

   122- "Uğursuzluk yorma, şirktir ve bizden hiçbir kimse yoktur ki bu şirkten ona bir şey yaklaşmış olmasın. Ancak tevekkül ile Allah onu giderir.

Hz.Muhammed

   123- "Ey hanımlar! Şeytan feryadından sakınınız. Gözden gelen yaş, Allah’tan ve merhamettendir. Elle olan ve dil ile olan şeytandadır."

Hz. Muhammed

   124- "Siyah bayraklar zuhur ettiğinde, evveli fitne, ortası dalalet, sonu küfürdür."

Hz. Muhammed

   125- "Bize karşı silah taşıyan, bizden değildir."

Hz. Muhammed

  126- "Ey can, önce farenin şerrini defet sonra buğday biriktirmeye çalış, çabala."

Mevlâna

  127- "Bilimden korkmak, dinin Tanrı’yı küçük görmesi ve intiharı demektir."

Emerson

  128- "Sizden birinizde bir hal (vesvese) olduğu zaman üç defa tekbir getirsin. Zira bu hassasiyeti mümin duyar."

 Hz. Muhammed

  129- "İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve Tanrısal bilgelik de kandilin yağı gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa o zaman sana "diri" denilir."

İbn-i Sina

  130- "Dünyada iki yüzlü olanın kıyamet de ateşten iki dili olur."

Hz. Muhammed

   131- "Geceleyin horozların ötüşünü işittiğiniz zaman, Allah’ın ihsanından isteyiniz, çünkü bunlar bir melek görmüşlerdir. Geceleyin eşşeklerin anırmasını işittiğiniz zaman da, şeytan’ın kötülüğünden Allah’a sığınınız. Çünkü onlar bir şeytan görmüşlerdir."

Hz. Muhammed

  132- "Bu dünyaya anlaşılmak için değil; anlamak için geldik."

J.Ernest Renan

  133- "Mü’min bir yuvadan iki kere ısırılmaz."

Hz. Muhammed

  134- "Allah bir kulunun canını bir yerde almak istediği zaman, o yerde o kul için bir ihtiyaç yaratır."

Hz. Muhammed

  135- "Oturma yerlerinin en hayırlısı, en geniş olanıdır."

Hz. Muhammed

  136- "Başlarınız düşünceler yön değiştirebilsin diye yuvarlaktır."

Francis Picabia

  137- "Çizik bir elmas, çizik olmayan çakıltaşından daha iyidir."

Conficius

  138- "Kendisine izin verilmeden önce kim bir evin köşe bucağı ile gözlerini doldurursa, gerçekten fasık olmuştur."

Hz. Muhammed

  139- "Herkes Cennet’e kendi yoluyla gider."

Büyük Frederick

  140- "Tüm yeryüzü Benim Ümmetime bir mabed yapılmıştır."

Hz. Muhammed

  141- "Benim niyazım iki rekât namaza sığmaz."

Muhammed İkbâl

  142- "Benim Duam hayatımdır."

Conficius

  143- "Gerçek Dua hissedilendir."

A.F.Y

  144- "Ahir zamanda bir kavim olacak ki; güvercin kursağı gibi (tüylerini) siyaha boyayacaklar. İşte bu kimseler cennet kokusu koklayamazlar."

Hz.Muhammed

  145- "Tenzih ve Teşbih’in eşdeğerde yaşanışı Tevhid’dir."

Ahmed Hulûsi
http://www.Nazlicafem.Net/wp-content/uploads/2014/07/gul1.gif"> src="http://www.Nazlicafem.Net/wp-content/uploads/2014/07/gul1-300x14.gif" alt="http://www.nazlicafem.net/" width="300" height="14" class="alignnone size-medium wp-image-14132" />
http://www.nazlicafem.Net" title="Bedava Sohbet" target="_blank">Bedava Sohbet


[caption id="attachment_15174" align="alignnone" width="300"]http://www.Nazlicafem.Net/wp-content/uploads/2014/10/esozb.gif"> src="http://www.Nazlicafem.Net/wp-content/uploads/2014/10/esozb-300x52.gif" alt=" bedava,sohbet, bedava ,sohbet  Sohbet, Chat, Sohbet Odaları, Chat Odaları, Sohbet, Chat, Sohbet Odaları, Chat Odaları Bedava Sohbet" width="300" height="52" class="size-medium wp-image-15174" />  bedava,sohbet,
bedava ,sohbet
Sohbet, Chat, Sohbet Odaları, Chat Odaları,
Sohbet, Chat, Sohbet Odaları, Chat Odaları
http://www.nazlicafem.Net" title="Bedava Sohbet" target="_blank">Bedava Sohbet[/caption]


http://www.Nazlicafem.Net/wp-content/uploads/2014/07/2xji8qizr10.gif"> src="http://www.Nazlicafem.Net/wp-content/uploads/2014/07/2xji8qizr10-300x119.gif" alt="http://www.nazlicafem.net/" width="300" height="119" class="alignnone size-medium wp-image-14350" />http://www.Nazlicafem.Net/wp-content/uploads/2014/07/yvus7c49k7k.gif"> src="http://www.Nazlicafem.Net/wp-content/uploads/2014/07/yvus7c49k7k.gif" alt="http://www.nazlicafem.net/" width="100" height="110" class="alignnone size-full wp-image-14351" />
  146- "Kırk küpü yerden göğe dizseler, ortadan birini çekeler, var sen seyreyle gümbürtüyü..."

Yunus Emre

  147- "Keşke şirk, pişmanlık küfürdür."

Ahmed Hulûsi

  148- "Biz süt taşıyan memeye benzeriz. Bizi çeken ele göre süt veririz."

Mevlâna

  149- "Aşka "delilik" diyen insan, hayatın sırrına ebediyen bigane kalsın."

Muhammed İkbal

  150- "Biz bu aleme rahmetten nasibi olmayanlara, Allah’ın rahmetini ulaştırmak için geldik. Başka bir işimiz yok."

Hz.Muhammed

  151- "Göçebenin şehirli hakkında şahitlik etmesi caiz değildir."

Hz.Muhammed

  152- "Kadınlara itaat nedamettir?."

Hz.Muhammed

  153- "Putların anası, nefs putudur."

Mevlâna

  154- "Dilin salavat getiriyor durmadan, ama, Mustafa’nın temizliğinden ne haber?.

Mevlâna

  155- "Telaffuz etmek, yaşamak anlamına gelmez."

A.F.Y

  156- "Uğursuzluk, evde kadında ve kısraktadır."

Hz.Muhammed

  157- "Benden sonra, erkekler için kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım."

Hz.Muhammed

  158- "Allah’ın ahlakı ile ahlaklanın."

Hz.Muhammed

  159- "Bana cehennem halkı gösterildi. Çoğu kadınlardı."

Hz.Muhammed

  160- "Yeryüzünün doğu ucunda bir insanın ayağına batan dikenin acısını, batı ucundaki duyacaktır."

Hz.Muhammed

  161- "Hakkın dile getirilmesi gereken yerde susan, dilsiz şeytandır."

Hz.Muhammed

  162- "Ne elbiseler gördüm içinde adam yok, ne adamlar gördüm sırtında elbise yok."

Mevlâna

  163- "İşlerini kadına bırakan bir millet asla felah bulmayacaktır."

Hz.Muhammed

  164- "Havva olmasaydı hiçbir kadın kocasına ihanet etmezdi. İsrail oğulları da olmasaydı (bekleyen) et bozulmazdı.

Hz.Muhammed

  165- "Maşrapamız küçükse deryayı suçlamaya hakkımız olmaz."

Mevlâna

  166- "Üç bin yıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan, günübirlik yaşayan insandır."

Goethe

  167- "Bilgisizliğin belirtisi, adaletsizlik ve trajediye olan inancının derinliğidir."

Richard Bach

  168- "Tırtılın 'dünyanın sonu' dediğine, Usta 'kelebek' der."

Richard Bach

  169- "Her şey maşuktur , aşık bir perdedir. Yaşayan maşuktur , aşık bir ölüdür."

Mevlâna

  170- "İlk günah, olanı sınırlamaktır."

Richard Bach

  171- "Hakikat çıplak gezmeyi sever."

Alman Atasözü

  172- "Gülün annesi ,dikendir."

Mevlâna

  173- "Bilginin mürekkebi, şehidin kanından kutsaldır."

Hz.Muhammed

  174- "Dünya kehribar gibidir, bütün samanları çeker; ancak özlü buğday kehribarın çekişinden kurtulmuştur."

Mevlâna

  175- "Düşünmek görmektir."

Balzac

  176- "İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar"

Yahya Kemal

  177- "İnsanın gelişmesi içeriden dışarıya doğrudur."

Freud

  178- "Kelimelerin kölesi olma."

Thomas Carlyle

  179- "Kimden kaçıyoruz kendimizden mi? Ne olmayacak şey! Kimden kapıp kurtarıyoruz? Hak’tan mı? Ne boş zahmet!"

Mevlâna

  180- "Denizi bir testiye döksen ne alır? Bir günün kısmetini..."

Mevlâna

  181- "Evrenin en anlaşılmaz özelliği anlaşılabillir olmasıdır."

Einstein

  182- "Siz görmezden gelseniz de gerçekler var olmayı sürdürürler."

Aldoux Huxley

  183- "Durumlar değişmez, biz değişiriz."

Henry David Thoreau

  184- "Gerçek, bir çocuğun en içten gülüşü ya da bir sevgilinin öpüşüyle donanmış olarak seslenir bize; ama biz sevginin kapısını onun suratına çarpar ve sanki düşmanımızmış gibi davranırız."

Halil Cibran

  185- "Alışkanlıkların zinciri, önce hissedimeyecek kadar hafif, sonra kırılmayacak kadar güçlü olur.!"

Benjamin Disraeli

  186- "Bütün suretleri kabul edecek bir hale geldi kalbim benim

Ceylanların otlağına döndü, keşişlerin manastırına

Put haneye döndü, tavaf edenlerin Kabe’sine kalbim

Tevrat levhalarına, Kur’an sayfalarına.

Ben Aşk dininin müntesibiyim

Aşk bineği hangi yöne götürürse benim dinim, imanım orada."

Muhiddin-i Arabi

  187- "Daha sadaka, isteyenin eline düşmeden Rahman’ın eline değer."

Hz.Muhammed

  188- "Dikkat et Allah’ın dışındaki her şey batıldır."

Lebid

  189- "Allah vardı, O’nunla beraber hiçbir şey yoktu."

Hz.Muhammed

  190- "Kendini bilen Rabbini bilir."

Hz.Muhammed

  191- "Şüphesiz Rab’bınız sağır ve gaib değildir. O sizin bindiğiniz develerin semerlerinin başları arasındadır."

Hz.Muhammed

  192- "Biriniz namaza durduğunda ancak Rab’bine müracaat eder, Çünkü o kişinin Rabbi kıble ile kendi arasındadır."

Hz.Muhammed

  193- "Beni gören Hakk’ı görmüştür."

Hz.Muhammed

  194- "Ben Rahman’ın nefesini Yemen istikametinde buluyorum."

Hz.Muhammed

  195- "Bana Senin vücudunun vahdetini şuhud ettir."

Muhiddin-i Arabi

  196- "Baki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş."

Baki

  197- "Ne Sal iledir, ne mal iledir, beyim ululuk kemal iledir."

Esat Muhlis Paşa

  198- "Ecele çare olmaz."

Fransız Atasözü

  199- "Kurt dumanlı havayı sever."

Fransız Atasözü

  200- "Aşağı tükürsem sakalım, yukarı tükürsem bıyığım."

Fransız Atasözü
301- "Bir merhaleden güneşle derya görünür,
Bir merhaleden her iki dünya görünür,

Son merhale bir fasl-ı hazandır ki sürer

Geçmiş gelecek, cümlesi rüya görünür.."

Yahya Kemâl Beyatlı

   302-  "Sana emanet edilen şeyi iyi sakla, birinin hıyanetine uğradığın zaman hoşgör. Ve hıyanete hıyanetle karşılık verme.."

Hz. Muhammed

  303- "Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir..."

Hz. Ebubekr

   304- "Bir gerçeği savunurken, önce kendimiz inanmalıyız, sonra da başkalarını inandırmaya çalışmalıyız.."

Hz. Ali

   305- "Oturduğu yerle iftihar eden bir insan görmeyi severim. Sevdiğim diğer bir şey de, bir insanın oturduğu yerde kendisiyle iftihar ettirecek şekilde yaşamasıdır.."

Abraham Lincoln

  306- "Başkalarını bilen insan bilgili, kendini bilen kimse akıllıdır.."

Laotsze

  307- "Kadrini bilen, haddini aşmayan, diline sahip olan, ömrünü boşa sarfetmeyen kimseye Allah Rahmet eylesin."

Hz. Ali

  308- "En büyük düşmanın, iki kaburga kemiğinin arasında olan düşmandır."

Hz. Muhammed

  309- "Hataları, bilhassa kötü huyları tam bırakan kimse, kopardığı otu kökten keser. Şüphesiz o bir daha dallanmaz."

Abdülkâdir Geylâni (Hz.)

  310- "Doğrular ve yanlışlar yoktur, sadece yorumlar vardır."

Nietzsche

  311- "Söz biliyorsan söyle ibret alsınlar, yok bilmiyorsan, sus da insan sansınlar."

Atasözü

  312- "Beni Hz. İsa'yı övdükleri gibi övmeyin."

Hz. Muhammed

  313- "Efsane, ayrıcalıklı hareketlerin sonucunda doğar."

A.F.Y

  314- "Ayna ve terazi yalan söylermi?"

Mevlâna

  315- "İşlek yol olun."

Hz. İsa

  316- "Kendimi arıyorum, gören varmı?"

Erzurumlu İbrahim Hakkı

  317- "Sizi övenlerin suratına toprak saçın."

Hz. Muhammed

  318- "Mezarları ziyaret edin, size ölümü hatırlatır."

Hz. Muhammed

  310- "Uslûbu beyan aynıyle insandır."

Atasözü

  320- "Allah'a hamd ü sena ile başlamayan her mühim işin feyzi ve bereketi olmaz."

Hz. Muhammed

  321- "Uçurumları sevenlerin kanatları olmalı."

Nietzsche

  322- "Şaki ve Said ana karnında bellidir."

Hz. Muhammed

  323- "Vecd, iç alemde ilâhi tecelli ile karşılaşınca, ya sevinç içindedir. Ya hüzün."

Cûneyd-i Bağdadi

  324- "Bir anlık tefekkür, bin yıl ibadetten hayırlıdır."

Hz. Muhammed

  325- "Zahir ilmine sahip olanların gideceği cennetler bellidir."

A.F.Y

  326- "Her kim kırk gününü ihlâs ile sabahlarsa, hikmet kaynakları kalbinden diline akar."

Hz. Muhammed

  327- "Hırs gelir, göz kararır

            Hırs gider , yüz kızarır..."

Voltaire

  328- "Benim tarafımdan tebliğ edilen Kur'an dan bir ayet olsun halka ulaştırınız... Beni israilden de ibretli kıssalardan haber verebilirsiniz. Bunda bir beis yoktur."

Hz. Muhammed

  329- "İman edip hayırlı işler yapanların son duaları; 'Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun' cümlesidir."

Hz. Muhammed

  330- "Düşünmeden konuşma, sonuna bakmadan iş yapma..."

Hz. Ali

  331- "Şeref, edep iledir. Soy ile değildir.

Hz. Muhammed

  332- "Istırap öğretir."

Ezop

 333- "Hakiki dost karşılık beklemez."

Abraham Lincoln

 334- "Şiddet göstermeden güçlü kuvvetli, zayıflık belirtmeden, yumuşak ol."

Hz. Ömer

 335- "Dünya Mü'minin zindanıdır."

Hz. Muhammed

 336- "Erdemin en büyüğü, seninle ilişkilerini kesene iyilik etmen, senden esirgeyene vermen, sana kötülük edeni bağışlayıp, dost elini uzatmandır."

Hz. Muhammed

 337- "Her işe besmele ile başla!

Temiz ol daima iyiliği adet edin!

Dünyanın mutluluğuna mağrur olma!

Kimseye kızma eziyet ve cefa etme!

Ömrün uzun olsun istersen, kimsenin nimetine haset etme!

Kimseyi kötüleyip, atıp tutma!

Senden üstün kimsenin önünden yürüme!

Dişin ile tırnağını kesme!

Çok uyumak kazancın azalmasına sebep olur!

Akıllı isen yanlız yolculuğa çıkma!

Seher vakti Kur'an-ı Kerim oku!

Daima Allah-ü Teâlâ'yı zikret!

Kendini başkalarına medhetme!

Namahreme bakma, harama bakmak gaflet veririr.

Kimsenin kalbini kırıp, viran eyleme!

Edepli, mütevazi ve cömert ol!

Yanlız bir evde yatmaktan sakın!

Velî, insanlardan gelen sıkıntılara tahammül edip  katlanan kimsedir. O, toprak gibidir.

Toprağa hertürlü kötü şey atılır.

Fakat topraktan hep güzel şeyler biter..."

Akşemseddin Hazretleri

 338- "Mekârim-i ahlâk olan, Allah'ın genişliğine uzanan insandır"

A.F.Y

 339- "Sen sana ne sanırsan

Ayrıya da onu san,

Dört kitabın manası

Budur, eğer var ise..."

Yunus Emre


  340- "Öfkenin ateşi önce sahibini yakar. Sonra, kıvılcımı düşmana ya varır, ya varmaz.."

Abraham Lincoln

 341- "Senin gerçek kardeşin, seninle beraber olan, sana faydalı olmak için kendini zarara sokan, zamanın musibetleri sana dokunduğunda, seni kurtarmak için, kendi işlerini bırakabilendir."

Hz. Ali

 342- "Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras, ilim gibi şeref olmaz."

Hz. Ali

 343- "Fazilet menfaatlerin çarpıştığı yerde meydana çıkar.."

M. Morgan

 344- "İnsandan belâ gelmez, hak istemedikçe,
 Hak belâ vermez, kul azmadıkça..."

Mevlâna

 345- "Sevgi satın alınan, çalışılarak elde edilen birşey değildir. O, hep aynı yerde durur."

A.F.Y

 346- "Kim Allah'a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever."

Hz. Muhammed

 347- "Karınca, güzelim harmanları görmezde bir tanecik buğdayın üstüne titrer."

Mevlâna

 348- "Utanmak güzeldir ama kadınlarda olursa daha da güzel olur."

Hz. Muhammed

 349- "En yüksek dağlara tırmanan kimse bütün acıklı oyunlara acıklı yaşayışlara güler."

Nietzsche

 350- "Evlat kokusu cennet kokusudur."

Hz. Muhammed

 351- "Sana bir kötülük yapıldığında verebileceğin en iyi karşılık unutmak olsun."

Sentos

 352- "Korku, köleliktir."

Eflâtun

 353- "Hak tarafından gelen bir cezbe, iki cihanın işine bedeldir."

Hz. Muhammed

 354- "Takdir yetisi kapanmış olanın, tenkid kapıları sonuna dek açılmıştır.."

A.F.Y

 355- "Ne kadar bilirsen bil, söyledikleriniz karşındakinin anlayabildiği kadardır."

Mevlâna

 356- "Cennete ilk çağırılıcak olanlar, bollukta darlıkta hep Allah'a şükür eden hamdçılardır."

Hz. Muhammed

 357- "Hayatınız boyunca bir kurban olmak zorunda değilsiniz. Tam şu anda ne olduğunuz, geçmişteki seçimlerinizin bir sonucudur. Ne olacağınız ise bundan sonra yapacağınız seçimlere bağılıdır."

Ivan Burnell

 358- "Zulûmden sakının! çünkü zulûm kıyamet gününde karanlıktır."

Hz. Muhammed

 359- "Sen çevrende olup bitenleri görüp "Neden?" diye soruyorsun, bense asla varolmamış şeyleri hayal ederek "Neden olmasın?" diyorum."

George Bernard Shaw

 360- "Sevgi, Aşk, kendine ancak sevgisizlikle ihanet eder.."

A.F.Y

 361- "Lezzetleri alt üst eden ölümü çokça hatırlayınız."

Hz. Muhammed

 362- "İnsanlara yapılacak en büyük iyilik, onlara akıllarını kullanmayı öğretmektir."

Moliere

 363- "Kabrimi ziyareti bayrama çevirmeyin."

Hz. Muhammed

 364- "Hoşgörü sınır tanımaz "

A.F.Y

 365- "Davul sesine uyanan zengin, bekçinin geceyi nasıl geçirdiğini nereden bilsin..."

Mevlâna

 366- "İyi işin, iyi birşey üzerine yapılması iyi olur, kötü şeyin kötü şey üzerine yapılması fesat olur."

Hz. Muhammed

 367- "İnsanlar, babalarından ziyade zamanlarına benzerler."

Hz. Muhammed

 368- "Tuzağa saçtığın taneler cömertlik sayılmaz ki."

Mevlâna

 369- "Ne denli uçmayı bilirsek, uçmayı bilmeyenlere o denli küçük gözükürüz."

Nietzsche

 370- "Birisi bir söz söyledi ve sonra önüne-ardına-sağına-soluna baktımı o söz sırdır."

Hz. Muhammed

 371- "Ancak yok olmak için yaşayanları severim. Öteye geçenler bunlardır.

Nietzsche

 372- "Şeytaniyet vasfı olmasaydı Adem halife olabilirmiydi..? "

A.F.Y

 373- "İlerleyemeyen gerilemeye mahkumdur."

Edward Gibbon

 374- "Her aptal, onu beğenen başka bir aptal bulur."

Boilsau

 375- "Yemeklerin en kötüsü, tokların çağrıldığı, açların çağrılmadığı düğün yemeğidir."

Hz. Muhammed

 376- "Ne denli yükselirsek uçmayı bilmeyenlere o denli küçük gözükürüz."

Nietzsche

 377- "Gerçekte hiç bir şey mucizevi değildir. Bir sihirbazın bildiğini öğrendiğin an o artık sihirli değildir.

Richard Bach

 378- "Gerçek büyüklük, kendine egemen olmaktır."

Daniel Defoe

 379- "Ey müslüman, edep nedir diye sorarsan bil ki edep, her edepsizin edepsizliğine katlanmaktır."

Mevlâna

 380- "Cennet'in de Cehennem'in de anahtarı kılıçtır."

Hz. Muhammed

 381- "Şüphesiz şeytan, solu ile yer solu ile içer."

Hz. Muhammed

 382- "Kızgınlığın ilacı, aynaya bakıp kendini seyretmendir."

A.F.Y

 383- "İnsanların en büyük dostu zorluklardır, çünkü insanı karşılaştığı zorluklar kuvvetlendirir."

Gasson

 384- "Meyvelerle yüklü dal, başını yere koyar."

Sadi

 385- "İnsan, dilinin altında gizlidir."

Hz. Muhammed

 386- "Akıl noksanlığı iki türlüdür. Biri delilik, diğeri cahillik."

Eflâtun

 387- "Şayet siz, bir ip sarkıtmış olsaydınız, mutlaka Allah'ın üzerine düşerdi."

Hz. Muhammed

 388- "Bir kimse kendi hakikatine arif olursa, hiçbir itikat ile kayıtlı olmaz."

Muhiddin Arabi

 389- "Çocuk,kalb meyvasıdır ve cennetin rızkındandır."

Hz. Muhammed

 390- "Babanın gizlediği şey, oğulda açığa çıkar"

Nietzsche

 391- "Her kap içinde olanı sızdırır."

Atasözü

 392- "Sevginin ilacı yoktur."

A.F.Y

 393- "Bilgisizler içinde bir bilgili, ölüler içinde bir diridir."

Hz. Muhammed

 394- "Denize düşenin yağmurdan korkusu olmaz."

Sadi

 395- "Hiçbir işte gereğinden fazla acele etme; dikkatli olanlar kendilerini zor duruma düşmekten korurlar."

Hz. Ali

 396- "Dostlukta da düşmanlıkta da aşırıya kaçmayın."

Hz. Muhammed

 397- "İlimsiz din topal, dinsiz ilim kördür."

Einstein

 398- "Görünen zatıdır, gayri ne hacatıdır."

Şems-i Tebrizi

 399- "Benim şefaatim büyük günahlar içindir."

Hz. Muhammed

 400- "Fenalığın içine kolayca girilir; fakat güçlükle çıkılır."

Maintenon

401- "Bismillah de; sağ elinle ve önünden ye."

Hz. Muhammed

  402- "Bir kimse ile bir mirası bölüşmeden, o kimseyi tanıdığını iddia etme."

Johann Kaspar Lavater

  403- "Tüm insanlar orijinal olarak doğar birçoğu kopya olarak ölür."

Atasözü

  404- "Derin olduğunu bilen kimse kolay anlaşılır olmaya çalışır, kalabalıkta derin görünmekten hoşlanan kimse ise anlaşılmaz olmaya çalışır. Kalabalık dibini göremediği herşeyi derin sanır çünki."

Nietsche

  405- "Kişisel sevgi her ne kadar has ve yoğun olsa da mutlaka bağlayıcıdır; özgür sevgi ise herşeyi kapsayan sevgidir.

Maharaj

  406- "Kazayı ancak dua çevirir.

Hz. Muhammed

  407- "İyilerle dost ol, kötülerden emin olursun."

Hz. Osman

  408- "İnsan odur ki, başkasının incitişiyle incinmesin.. Ve insan odur ki, incitilmeye müstahak olanı incitmesin...

Mevlâna

  409- "Şüphesiz ki İbrahim, Mekke'yi haram kılmış, orayı dokunulmaz yapmıştır. Ben de Medine'yi haram kıldım."

Hz. Muhammed

 410- "Ehlullâh ile halk arasındaki fark, bir toz tanesi ile, Everest Dağı arasındaki fark gibidir."

A.F.Y

 411- "Tanrıyı dışarda yukarda düşünenler, ruhun da bedene dışarıdan, yukarıdaki tanrının yanından geldiğini düşündüler!.

'Allah' ı bilenler ise, ruhun beynin özü ve hakikatı olan Hak' tan geldiğini müşahade ettiler.."

Ahmed Hulûsi

 412- "Beni güçsüz olanlarınızın yanında arayınız, çünkü siz güçsüzleriniz sayesinde zafere kavuşturulup rızıklandırılıyorsunuz."

Hz. Muhammed

 413- "Kendi düşen bir adamı bırak, düşsün. Bir başkası tarafından itilmişse onu tut."

Machiavelli

 414- "Allah bir kulu sevdi mi ona dünya işlerini kapar, ahiret işlerini açar."

Hz. Muhammed

 415-"Acı, bir saati on saat yapar."

William Shakespeare

 416- "Seni övdükleri sürece kendi yolundan gittiğini sanma sakın; başkasının yolunda gidiyorsun.

Nietsche

 417- "Düşmanının bilmesini istemediğin şeyi dostuna söyleme."

Schopenhauer

 418- "Dininde muhlis ol ki amelin azı sana yeter."

Hz. Muhammed

 419- "Göğün gürlediğini duyarsanız tesbih getirin, tekbir getirmeyin."

Hz. Muhammed

 420- "Hoşlandığın şeyler seni cennete ulaştırmaz."

A.F.Y

 421- "Herkes ateşini buradan götürür. Öteki dünyada ateş, nar olmaz."

Karacaoğlan

 422- "Azim ve sebat insanların en büyük yardımcısıdır."

Hz. Ali

 423- "Bal her ağıza tatlılık verir."

Mevlâna

 424- "Ağzım balık yesin ama ayağım suya değmesin isteriz."

İngiliz Atasözü

 425- "Bazı şeyleri basite almanın, gerçeği örtmekten farkı yoktur."

A.F.Y

 426- "Eğer hakkıyla Allah'ı tanımış olsaydınız, mutlaka su üzerinde yürürdünüz ve dağlar size geçit verirdi."

Hz. Muhammed

 427- "Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmaya hazırlar. Yazmak ise olgunlaştırır."

Francis Bacon

 428- "Bismillahirrahmanirrahim, diyenlerden başkası, dünyadan çok susamış olarak çıkar."

Hz. Muhammed

 429- "İnsanlardan hiçbirşey beklemeyen mutludur. Çünkü o, hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramayacaktır."

Alexander Pope

 430- "İslam garip olarak zuhur etti, ileride yine başladığı gibi garip olarak zuhur edecek, ne mutlu o gariblere."

Hz. Muhammed

 431- "Kaybettiklerin seni kaybetmemeli."

A.F.Y

 432- "Hazine eziyet çekene gözükür."

Mevlâna

 433- "Çocuklarınızı, kendi bulunduğunuz zamandan başka zaman için hazırlayınız, onları yaşayacakları zamana göre bilgilendiriniz."

Hz. Ali

 434- "İdrakta, idraksizlik, idraksizlikte idrak vardır."

A.F.Y

 435- "İnsanlar arasına girip de onların eziyetlerine sabreden mü'min, insanlar arasına girmeyip onların eziyetlerine sabretmeyenden daha güçlü kuvvetlidir."

Hz. Muhammed

 436- "Çünki bildim mü'minin kalbinde bir Allah var.

 Nice izzet etmedin ol beyte kim, Allah var.

 Her ne var ise Âdem'de var.

 Âdemde ara Hakkı sen,

 Olma iblis-i şaki Âdem'de sırrullah var."

Seyyid Nesimi

 437- "Ehl-i dünya dünyada.

 Ehl-i ukbâ ukbâda,

 Her biri bir sevdâda,

 Bana Allahım gerek."

Lâedri

 438- "Fizyolojik beraberliğin, ruhsal beraberlik ile ilgisi yoktur.

A.F.Y

 439- "Alimin zellesinden korkun; onun hatasından ötürü edeceği tevbeyi bekleyin."

Hz. Muhammed

 440- "Sen kendini küçücük et-kemik sanırsın. Oysa sende alem-i ekber gizlidir."

Hz. Ali

 441- "Akıllı insanın ağzı kalbinde, akılsız insanın kalbi ağzındadır."

Hz. Süleyman

 442- "Eğer Âdemoğlunun iki vadi dolusu altını olsa idi, mutlaka bir üçüncüsünü isterdi. Ademoğlunun karnını sadece toprak doldurur."

Hz. Muhammed

 443- "Allah bir kulu sevince, onu denemeye tabi tutar. Kul sabrederse onu seçkin kılar, şükrederse (onu) temize çıkarır (ıstıfaya tabi tutar)."

Hz. Muhammed

 444- "Her bildiğini söyleme, ama her söylediğini mutlaka bil."

A. Claudius

 445- "Her gülün dikeni vardır ama her dikenin gülü yoktur."

Mevlâna

 446- "İsrafilin sağında Cebrail, solunda Mikâil vardır."

Hz. Muhammed

 447- "Kişi, kendini beğenerek "helâk oldu bu insanlar!" derse en helâk olanı kendi olur.

Hz. Muhammed

 448- "İnsanlardan iki kişi dahi kalsa kureyşin hakkı devam edecektir.

Hz. Muhammed

 449- "Uyku belleği korumanın en iyi yoludur."

A.F.Y

450- "Kadir gecesi, Cebrail emrinde yetmiş bin melek, dört bayrak olduğu halde Mekke’ye iner. Birinci bayrağı Harem-i Şerif’e diker. İkinci bayrağı Mescid-i Nebevi’ye diker. Üçüncü bayrağı Kudüs’e diker. Dördüncü bayrak da elinde olduğu halde yeryüzünde dolaşır. Uyanık bulduğu kimselere selam verir; sırtını kanadıyla sıvazlar. Kanadıyla sıvazladığı her kimsenin bütün günahları affolur."
http://www.Nazlicafem.Net/wp-content/uploads/2014/07/gul1.gif"> src="http://www.Nazlicafem.Net/wp-content/uploads/2014/07/gul1-300x14.gif" alt="http://www.nazlicafem.net/" width="300" height="14" class="alignnone size-medium wp-image-14132" />
http://www.nazlicafem.Net" title="Bedava Sohbet" target="_blank">Bedava Sohbet


[caption id="attachment_15174" align="alignnone" width="300"]http://www.Nazlicafem.Net/wp-content/uploads/2014/10/esozb.gif"> src="http://www.Nazlicafem.Net/wp-content/uploads/2014/10/esozb-300x52.gif" alt=" bedava,sohbet, bedava ,sohbet  Sohbet, Chat, Sohbet Odaları, Chat Odaları, Sohbet, Chat, Sohbet Odaları, Chat Odaları Bedava Sohbet" width="300" height="52" class="size-medium wp-image-15174" />  bedava,sohbet,
bedava ,sohbet
Sohbet, Chat, Sohbet Odaları, Chat Odaları,
Sohbet, Chat, Sohbet Odaları, Chat Odaları
http://www.nazlicafem.Net" title="Bedava Sohbet" target="_blank">Bedava Sohbet[/caption]


http://www.Nazlicafem.Net/wp-content/uploads/2014/07/2xji8qizr10.gif"> src="http://www.Nazlicafem.Net/wp-content/uploads/2014/07/2xji8qizr10-300x119.gif" alt="http://www.nazlicafem.net/" width="300" height="119" class="alignnone size-medium wp-image-14350" />http://www.Nazlicafem.Net/wp-content/uploads/2014/07/yvus7c49k7k.gif"> src="http://www.Nazlicafem.Net/wp-content/uploads/2014/07/yvus7c49k7k.gif" alt="http://www.nazlicafem.net/" width="100" height="110" class="alignnone size-full wp-image-14351" />
Hz. Muhammed

451- "Ben, Musa’nın zahirinin hocasıyım."

Hızır (a.s.)

452- "Düşünmeyen ve arınmayan insan, Hadisleri ve Kur ‘an ‘ı değerlendiremez."

A.F.Y

453- "Ben müminlere kendi nefislerinden daha alâyım. Kim borçlu ölürse, onun borcunu ödemek bana aittir. Mal bırakırsa, varislerinin olur."

Hz. Muhammed

 454- "Elmas, nasıl yontulmadan kusursuz olmazsa, insan da acı çekmeden olgunlaşamaz."

Conficius

 455- "Bir şey, taklid olarak değil, yaşamak için yapılmalıdır."

A.F.Y

 456- "Dilin düşüncenden önce hareket etmesin."

Chilon

 457- "Eğer ağaca tırmanmak istiyorsanız, yıldızlara çıkmaya niyet ediniz ki başarabilesiniz."

Conficius

 458- "Peygamberlerin sayısı: Yüzyirmidörtbindir. Bunlardan resul olanlar üçyüzonbeştir.

Hz. Muhammed

 459- "Bu ilim, tevil yapan cahillerin, tahrif eden azgınların, iptalci müfterilerin, düşman olan her neslin elinden muhafaza olunacaktır."

Hz. Muhammed

 460- "İftira, gıybet tevil edilmez."

A.F.Y

 461- "Her insan içinde yaşadığı çağın yaratığıdır. İçlerinden pek azı kendilerini zamanlarındaki düşüncelerin üstüne yükseltebilirler."

Voltaire

 462- "Kıyamet gününde Ademoğullarından, dağlar gibi sevapları bulunan kavimler huzura çıkarılacaklar. Cennete yaklaşıp tam girecekleri sırada kendilerine: 'Onda sizin hiç bir nasibiniz   yoktur!' diye seslenilecek."

Hz. Muhammed

 463- "Gözü yemde olan balık yakasını oltadan kurtaramaz."

Atasözü

 464- "Boş bir kafa şeytanın çalışma odasıdır."

S.Smiles

 465- "El-Hamdu lillah, şükrün başıdır."

Hz. Muhammed

 466- "Her hissediş, her duyuş sevgi değildir. Onu, gerçek kimliği ile karşınıza çıktığında anlamış olursunuz."

A.F.Y

 467- "Bütün ülkeler Allah'ın ülkeleri, kullarda Allah'ın kullarıdır. Öyle ise neresi daha iyi işine geliyorsa orada otur."

Hz. Muhammed

 468- "Kişi (sevdiğinin) dostunun dini üzerinedir. O halde her biriniz baksın ki, kimle dostluk yapıyor."

Hz. Muhammed

 469- "Bir şeyi anlamak o şeyi bağışlamak demektir."

Buda

 470- "Herşeyin bir yolu vardır; cennetin yolu da ilimdir."

Hz. Muhammed

 471- "İnsana birşeyler verebilen, bazı şeyleri alıp götüren konuşma sohbettir."

A.F.Y

 472- "Senden sana sığınırım."

Hz. Muhammed

 473- "Bilgiden kanatlar tak, cennete uçmak için."

Shakespeare

 474- "Başkalarının kusurlarından bahsetmek istediğin vakit, kendi kusurlarını hatırla. O zaman başkalarının kusurlarlarıyla alakadar olmaya hakkın olmadığını anlarsın."

Hz. Muhammed

 475- "Sonradan özür dilemeyi gerektiren şeyleri yapmaktan kaçınınız."

Hz. Muhammed

 476- "Herşeyi kendinin başardığını sananlar küçülür."

Abraham Lincoln

 477- "Muhakkak ki Allah; yardımı, ihtiyaca göre, sabrı da musibete göre verir."

Hz. Muhammed

 478- "Ben arıyım diyorsun ama, balın varmı?"

Pir Sultan Abdal

 479- "Emanete sadakat rızkı, hıyanet de fakirliği celp eder."

Hz. Muhammed

 480- "Ne kadar zengin olsan, ancak yiyebildiğin kadar yersin..."

Mevlâna

 481- "Bir anlık kızgınlığı önlersen, yüz günlük kederden kurtulursun."

Çin atasözü

 482- "Kendi veya başkasının yetimini koruyan bir kimse ile ben, cennette şöyle yanyana bulunacağız."

Hz. Muhammed

483- "Denizi testiye doldursan, alabildiği kadar su alır. Gerisi kalır..."

Mevlâna

 484- "Düşüncelerinizden nefret ediyorum fakat o düşünceleri savunma hakkını size kazandırmak için ölmeye hazırım."

Voltaire

 485- "Birgün birisiyle dost olduğunuzda, yarın onun bir düşman olabileceğini unutmayın."

Hz. Muhammed

 486- "Büyük balık dipte yüzer."

İngiliz atasözü

 487- "Sebat başarının en büyük garantisidir."

S.Smiles

 488- "El mevt-ü Hakkın..." (ölüm haktır)

Hz. Muhammed

 489- "İşleyen demir ışıldar"

Atasözü

 490- "Kişi doğduğu yerden başka bir yerde ölürse, doğduğu yerden izinin kesildiği yere kadar, kendisi için cennette ölçü konulur."

Hz. Muhammed

 491- "Bir Nebi gördüm, yanında çok az ümmet vardı. Bir Nebi gördüm yanında 2-3 kişi vardı. Bir Nebi gördüm yanında hiçkimse yoktu. Büyük bir topluluk gördüm işte bunlar benim ümmetim dedim. Hayır o senin değil Musa'nın ümmeti dediler. Ufka bak dediler baktım, alabildiğine dolu idi, diğer ufka bak dediler ora da dolu idi. İşte bunlar senin ümmetindir. İçlerinden 70 bin kişi sorgusuz hesapsız cennete gidecektir dediler, sahabeden biri; "Ya Resûlullah 70 binin içinde ben varmıyım?" diye sordu... Resûlullah evet dedi, ikinci bir sahabi; "Ya Resûlullah ben de varmıyım diye sordu, hayır o seni geçti (ikinci soran için).

Hz. Muhammed

 492- "Kırılma, eğilmeyi bil."

A.F.Y

 493- "Allah Resûlunu ilk kez gören, onu görür görmez heybetten titrer, onunla bir süre beraber olan ona aşık olur."

Hz. Ali

 494- "Sakin ol ben kral değilim; ben kureyş kabilesinden, kurutulmuş et yiyen bir kadının çocuğuyum."

Hz. Muhammed

 495- "Çalışmak en hayırlı sermayedir."

Hz. Ömer

 496- "Yükselen her şey düşer."

Sallut

 497- "Dünü bugüne taşıyan, dünün yükünü taşır."

A.F.Y

 498- "Haşir gününde en şiddetli azaba, Nebi veya Resûl giyisisini kuşanıpda, zalim-kudurganların fiillerini işleyenler çarptırılacaktır."

Hz. Muhammed

 499- "Büyük felaketler, büyük insanların yetiştiği okuldur."

Napolyon

 500- "Kardeşim, ancak fikirdir varlığın,
 Gerisi et ve kemiktir bir yığın."  Yorumlar

 
Rastgele Konular
Son Eklenenler
Cinsel organların

Erkekler nasıl sevişmek ister

Kadınlar Pornografiden Hoşlanır Mı?

SeNsİzİm

Lekeni Tükürdüm,Ciğerimin En Temiz Köşesinden!...

http://www.chatadana.com

http://www.chatadana.com

Ferolle Aşk Parfümü

bedava sohbet odaları Chatadana.com

Bedava sohbet odaları Adanasohbet Chatadana.com

 

 
WebMaster : Ahmet Kadir Yalçın

Hosting : Şeker Shell Internet Hizmetleri

Copyright 2010 Her Hakkı Saklıdır. chatadana.com