Okunma

3154

SEVGİLİYE ÇOK GÜZEL SÖZLER, ÇOK GÜZEL MESAJLAR
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Ağzımın tadı yoksa hasta gibiysem, boğazımda düğümleniyorsa lokmalar, buluttan nem kapıyorsam inan hep güzel gözlerinin hasretindendir.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Sen Allah’a dilenen bir dilek, gözlere uzanan ellerimsin. Sen gözlerimden süzülen yaş, tek düşüncem hasretimsin. Sen yaşadığım ömür,
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■» sen her gece rüyama giren biricik sevgilimsin…

■■»Hadi gel tut ellerimi. Benimle yan. Benimle meydan oku her çaresizliğe. ■■»Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.
■■»Uykudan uyanınca insanı uyandığına pişman eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyasın.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Kim demiş haram nedir bilmez Hayyam. Ben haramı helale karıştırmam seninle içilen şarap helaldir sensiz içilen su bile haram…
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Sen benim türkülerimsin yazılmamış şiirlerim gibi, sen beni şarkılarımsın melodisi duyulmamış gibi, sen benim ilahımsın kalbimin tek sahibi…
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Damarımdaki kan oldun akarsın kalbime, bir bakışınla cenneti gördüm o yıldız gözlerinde, şimdi seninle yaşadığımı fark ediyorum, benim hayatımın anlamı sen oldun bunu çok iyi biliyorum…
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Seni sevmek güzel şey, ümitli şey, dünyanın en güzel sesinden, en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey ama artık ben şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Yürekler karşılıklı bekleyiş içindeyse sevgin duyulur elbette. Özlemek ne renk sence? Sen rengi düşünürken ben seni özlediğimi söyledim bile…
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Seni düşünür, seni özlerim, sevgilerin özlemlerin derinliğinde ne olur kır şeytanın bacağını bir kez beni hatırla, bir sonbahar serinliğinde. Seni, senden uzakta, sensiz, seninle yaşıyorum.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Bir gün hayatın bütün güzelliklerinden vazgeçip ölüme sessiz sedasız gitmek istersen yanıma gel. Yanıma gel ki; sana sensiz yaşamanın, sensiz olmanın ölüm olduğunu göstereyim.
 ■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Gül bahçesinde geçse de ömrüm, inan senin üstüne gül koklamam gülüm, seni koklamak olsa da ölüm, inan uğrunda ölmeye değer be gülüm.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Senin için yazdığım şiirlerin birinde bir mısrada gizlenen bir kelime olsam ve sen şiiri okurken beni söylediğinde tatlı dudaklarına konan öpücük olsam.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Seni bulmaktan çok aramak isterim seni sevmeden önce anlamak isterim, seni bir ömür boyu bitirmek değil sana hep yeniden başlamak isterim.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Bırak da aksın zaman bırak coşsun saatler bırak kaçsın yelkovan kovalasın akrepler bırak haykırsın hayat inlesin yerle gökler nasılsa bir yerlerde seven kalp seni bekler.
 ■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Kuyruklu yıldızlar vardır, dünyaya yetmiş yılda bir gelirler. İnsanlar onu hayatı boyunca belki bir kez görürler. Ben o yıldızı gördüm, o da sensin bir tanem?
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Geceyi sana yazdım güneşi sana, alev alev yanıyor içimdeki sevda, yetmiyor söndürmeye denizler, ebedi aşk için hazır bu can adanmaya.
Karanlıkta ışıksız kalırsan eğer beni düşün, o zaman ne karanlık korkutur
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»seni ne de zalim soğuk üşütür. Sevginin sıcak elleri ellerindedir.
Sana ne demeliyim? Hayatım desem hayat kısa, güneşim desem güneş batıyor,
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»çiçeği desem o da soluyor. Sana canım demeliyim çünkü bu can seninle yaşıyor.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Bana öyle bak. Bana bak ve bendeki seni gör. Beni gör ve bana bağışla bu güzel gözleri. Onları alma, götürme ıssız akşam saatlerinde.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Zaman zaman vuruyor mızrabını hasrete; yokluğun gönlümün susmayan sazı. Tellerine nota diye ismini dizdim senin. İsmini kazıdım bütün güftelerime anla, sızım sızım sensizlik dolu evin her yanı.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Depremle girdin gönlüme, fay hattı çizdin yüreğime, artçılar hala devam etmekte, özlenmektesin bir tanem dokuz nokta dokuz şiddetinde…
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»İyi ki varsın güzelim. İyi ki varsın ve var olmanın anlamı seninle bütünlendi. Hasrete tutsak, hasrete ketum yüreğimde aşk şarkıları fısıldatan kudretinle iyi ki varsın.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Her anımda seni düşünürüm, seni düşündükçe yalnızlığımı unuturum, hayalin sırdaş olur bana karanlık odamda ve adına türküler yazarım seviyorum seni aşığım sana…
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Çayımda ki şeker gibi, ekmeğimin tuzu gibi, gözlerimin feri gibi, hayatımın anlamısın sen sevgilim, bendeki can gibi cansın içimde sevgilim…
Kahvaltı hazırladım sana da gönderiyorum, umut dolu omlet haşlanmış sevgi bir dilim tutku, seni seviyorum reçeli ve birde yalnızlık demledim kaç şekerli olsun?
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Tatlı biri var sevilmeye değer, güzel biri var görülmeye değer, iyi dostlar var özlenmeye değer, ama biri var ki can vermeye değer.
Alaca karanlığı sevmem ben, ya gündüz olmalı ya gece. Kurşun ya alnından vurmalı ya da namluda kalmalı. Yar dediğin ya senin gibi olmalı ya da hiç olmamalı.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Benim sevgim zaman ve uzaklıkla sınırlı değil, zamanı kaldırınca aynı andayız uzaklığı kaldırınca aynı yerdeyiz, o zaman her an ve her yerde seninle beraberiz.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Hayatıma bir yalnızlık çöküyor sen uyuyunca, gecenin karanlığında kayboluyorsun usulca, her sabah gözlerimi açtığımda, yaşamaktan önce sen geliyorsun aklıma.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Gecemi aydınlatan ay gibisin ve ben mehtabında elimde kadeh, kalbimde yanan ateşi söndürmeye çalışıyorum, bu ateş beni öyle sarmış ki, ne yapsam söndüremiyorum.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Aşk günah olmayacak kadar masum, köle olmayacak kadar özgür, unutulmayacak kadar derin, umulmayacak kadar yakın, tek başına yaşanmayacak kadar takımdır.
 ■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Hissizler, hareketsizler yol alamazlar, uyuyanlar hedefe ulaşamazlar, hele azmini iradesini yitirenler asla uzun zaman ayakta kalamazlar.
Eğer sevdiğin seni terk etmişse onu kendi haline bırak eğer sana dönerse zaten senindir, sana dönmezse zaten hiçbir zaman senin olmamıştır.
 ■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Bulutlara yükledim özlemimi; şimşeklerle çaktırdım sevgimi; yağmurlar yağdırdım gözyaşlarımla; küçük melekler gönderdim seni öpmeye geldiler mi?
Eğer bir gün hayatımın son nefesini verirde bu dünyanın güzelliklerinden vazgeçecek olursam hep yanımda ol ki sana sessizliğin ölüm demek olduğunu
Bizim ömrümüzde mezarlarımız doğuşumuzda kazılır şiirlerimiz hayatımızı anlatır seni unuttum kelimesi sadece kan ile mezar taşımda yazılır seni unutmadım
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Bir deniz düşün susuz, bir insan düşün mutsuz, bir gece düşün uykusuz. Bir yürek düşün sevgisiz, bir bahar düşün çiçeksiz, bir de beni düşün sensiz.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Günün en tatlı esintiyle bir yudum sevgi gönderiyorum, pencereni aç, al onu içeriye, içine çek ve kalbinin en kuytu köşesinde benim için sakla.
Güller hep ellerinde açsın ama dikenleri batmasın. Sevda hep seni bulsun ama seni yaralamasın. Mutluluk hep yüreğine dolsun ama beni unutturmasın
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»

■■»Seni her özlediğimde kalbime bir yıldız koyuyorum. Ne kadar özledim diye sorarsan, kalbimde bir gökyüzü taşıyorum bunun için seni çok seviyorum.
Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnızda olsa etrafa ışık saçar. Üzülme doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Göz damlalarının yanaklarına çizdiği ıslak patikaları seyret, seyret ki yalnızlığın acısını anlayasın. Dudaklarını okşayan tuzlu tanecikleri hisset, hisset ki daha güzel ağlayasın
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Rüzgara hakim olamıyorsan yelkenlerini ona göre ayarla ve unutma ki hayat karşılaştığın güçlüklerle değil gemiyi limana getirip getiremediğinle ilgilenir.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Sana dalgalardan kalem yaptım ve kıyıya seni seviyorum yazdım, sen de inandın değil mi? Sen delisin, seni sevmedim, sana bağlandım sana taptım.
Hasretin öldürdü beni. Şimdi geceler çaresiz. Şimdi yağmur damlası gelip konar dudaklarıma sessiz. Söylemiş miydim hasretin öldürdü beni hiç sebepsiz.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Bir erkekle mutlu olmak için onu çokça anlayıp az da olsa sevmek; bir kadınla mutlu olmak içinse onu çokça sevip, anlamaya hiç çalışmamak gerekir.
Seni seviyorum; elini kalbimin üzerinde hissettiğim zaman, üzüntülerimi alıp onların yerine şimdiye kadar kimsenin başaramadığı o sıcaklığı koymayı başardığın için.
 ■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Seni ne kadar sevdiğimi merak ediyorsan, yağan yağmurun her damlasını tutmaya çalış, tutamadığın her yağmur damlası kadar seviyorum seni.
Kimsin sen? Yaşamak isteyip de yaşayamadığım umutlarım, farkında olmadan yıllardır beklediğim mi? Kimsin sen? Sen benim sevdiğimsin, sevdiğimi söyleyebildiğim.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Eğer gökyüzü bir parça kâğıt, deniz bir şişe mürekkep olsaydı yine de sana olan duygularımı yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki.
Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökkuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti. En değerli hazinemsin benim, canımsın.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Eğer seni nasıl ve ne kadar sevdiğimi öğrenmek istiyorsan bana yeni bir dil bulmalısın çünkü sana olan sevgimi anlatmak için kelimeler bulamıyorum. Ama bir şeyi bil ki seni çok seviyorum?
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Bu arta kalan hangi yaz akşamının hüzünleri, oysa birbirimizin yaralarıyla sarmalıydık kanayan yerlerimizi, yokluğuna dayanabilirim sandım, oysa yokluğun bir şiir ve ben şair olamadım.
Seni dünler için sevmedim. Dünler yaşanıp bitti. Seni bugünler içinde sevmedim bugünlerde bitecek. Seni yarınlar için sevdim çünkü yarınlar hiç bitmeyecek.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Bir gün dudakların kurursa okyanusu getiririm sana, akşam ayazında titrersen güneşi getiririm sana, eğer gönlün bir sevgi ararsa kalbimi söküp getiririm sana.
Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana. Hani en güzel aşklar imkânsız gelir ya insana, imkânsız olduğun için tutkunum sana.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Dolanıp sarmak geliyor içimden, saramıyorum. Öylesine bağlanmışım ki, sensiz duramıyorum. Seni çok seviyorum.
Bir insanın idealleri olmalı, sonsuzluk gibi. Bir insanın özlemi olmalı, özlemle açan çiçekler gibi. Bir insanın bir tanesi olmalı, tıpkı senin gibi.
Eğer seni nasıl ve ne kadar sevdiğimi öğrenmek istiyorsan bana yeni bir dil bulmalısın, çünkü sana olan sevgimi anlatmak için kelime bulamıyorum.
Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir benim için ve özellikle de senin bir yudum sevgine hasretim şimdi uzaklarda sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucaklıyor ve buseler yolluyorum buralardan. Kalbim hep seninle.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Ne seni unutmak için bir çabam var ne de aşkımı körükleyen bir rüzgâr. Ne seni görmeden durabilecek kadar güçlüyüm ne de görmeye dayanacak kalbim var.
Yatağını gül yapraklarıyla, rüyalarını papatyalarla süsledim, üzerini sevgimle örttüm tüm kâbuslarını da ben aldım ki sen rahat uyu bir tanem.
Hep kalanlara gidenleri kattım. Bir gün yerine geçemediler. O kalanlara gidenleri kattım yine bir tane sen edemediler. Zor geldi ayrılık alışamadım.
Seni sevdiğimi düşündükçe ölmeyi diliyorum tanrıdan. Her seferinde kalbim başka bir isyan çıkarıyor. Elimde olsa kalbimi yerinden söker ayaklarımla çiğnerdim. Ama elimde değil ne seni sevmemek nede kalbimi söküp çiğneye bilmek. Yapabildiğim tek şey seni sevebilmek.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Bazı aşklar okyanus gibidir görmesen de sonunun bir yerlerde bittiğini bilirsin, okyanuslar bile kıskanır sana olan sevgimi. Görmesem de sonunu biliyorum, sonsuza kadar bitmeyecek. Seni seviyorum.
Bir umut vardır hiç tükenmeyecek bir hasret vardır çekilmeyecek, bir de ölüm vardır bir gün elbet gelecek ama sana olan sevgim ne ölecek ne de bitecek.
Sen benim hayatımın anlamı ve nefesim oldun, bir bakışınla nefes aldığımı yeniden hissettim ve ben seninle yaşamayı sevdim, seni çok seviyorum sen benim hayata yeminimsin biriciğim…
Yaşamak istiyorsan bir umudun olmalı, kalbin varsa bir sevgin olmalı, sevdiğin varsa yalnız senin olmalı, sana verilen en büyük ceza mutluluk olmalı…
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Hayat bir sudur, önünde durulmaz. Mavi bir renktir arkası görülmez. Arkadaşlık bir sırdır anahtarı verilmez. Sevgim sana ebedi asla kalpten silinmez…
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Sevmek bir bakıma zamanını vermektir, zaman aralarını doldurmak değil, sabahları birlikte uyanmaktır ve yelin sessizliğini gecenin gizemini bakışa bakışa duyumsamaktır sonra birbirinin damarlarında bir kavurgan kan gibi dolanmaktır.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Benim kalbimi kırmak suya yazı yazmak kadar, gönlümü almak ise güneşe dokunmak kadar zordur. Sen suya yazı yazmayı başardın, şimdi güneşin batmasını bekle
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■».
■■»Rüyaların en güzelini görürken tanrının seni koruması için gönderdiği meleklerin kanatları öyle büyük olsun ki en masum anında bile sana kimseler zarar veremesin
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Bu gece kayarken yıldızlar gökyüzünden ve gözümden yaşlar süzülürken dilek tutmadım ilk defa sadece teşekkür ettim tanrıya bu gece yanımda olduğun için.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Rüzgârın kemanını çaldığı ve damlaların pencereye vurduğu soğuk bir gecede, yatağına uzanıp hayalini kurduğun tüm güzellikler senin olsun sevgilim.
 ■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağına ufacık bir öpücük kondurdu. Hissettin mi?
Rüzgâr alabildiğine hırçın, yağmur alabildiğine inatçı, yüreğin ise onlara inat sanki bir liman. Tıpkı gözlerindeki huzur gibi.
Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun.


■■»SEVGİLİYE ÇOK GÜZEL SÖZLER, ÇOK GÜZEL MESAJLAR
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Sen var ya sen aynı sigaram gibisin. Dumanı gözlerin, külü dudakların. Yalnız aranızda bir fark var sigaramı ben, beni ise sen yakıyorsun.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Dün gece sen uyurken kızıla boyadım denizleri, uçurumdan attım sessizliği, haber saldım rüzgârlara, fısıldasınlar seni ne çok sevdiğimi ve özlediğimi.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Yaprak döken gençliğimin satır aralarında altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğumun baş harflerisin. +
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Bir rüya gibi çıktın karşıma, her anımda yaşadım seni doya doya, bitmez içimde ki bu aşk sana seviyorum seni yeminliyim sana…
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Unuturum desem de inanma sakın, ömrümce kalbimden silinmez adın. Bir sızı içimde senden de yakın kalbimin sesini dinler bulurum seni.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Hani bir kelebek yakalarsın avucunun içinde, bakmak istersin yaşıyor mu diye, baksan kaçacak, sımsıkı tutsan ölecek. İşte böyle bir şey seni sevmek…
Yol sen olsan yorulmadan yürürüm, rüyam sen olsan hep uyurum, gecem sen olsan sabahı hiç istemem. Son nefesim sen olsan şimdi ölürüm.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Hani bir zaman özlemler kalbini sızlatır çok istersin çok özlersin ama gidemezsin ararsın ama bulamazsın. Bil ki herkes unutulsa da sen yüreklerde kalırsın.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Önce düştüğümde kalkmayı, sonra aleve dokunduğumda acıyı, sevmeyi öğrendim, sevilmeyi her şeyi öğrendim de yalnız seni unutmayı öğrenemedim.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Acı ve hüzün bir yıldız kadar uzak, mutluluk gözbebeğin kadar yakın olsun. Umutların gerçek, gerçeklerin mutluluk, mutlulukların sonsuz olsun.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Bir an buruk bir acı saplanırsa yüreğine, gözlerin zamansız takılırsa,
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»kulakların zamansız deli gibi çınlarsa bil ki bir yerlerde özlemişsindir beni…
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Öperim dudaklarından gül kokulu yanaklarından her dem gözlerimin hapsindesin kalbimin tek sahibisin. Seni seviyorum. Hem de çok.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Benim için hayatta iki şey önemlidir, biri sen diğeri özgürlüğüm. Özgürlüğüm için canımı, senin için özgürlüğümü feda ederim.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, aşkın içimde ve ruhun bedenimde olduğu sürece seni çok sevmeye devam edeceğim.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Seni ben değil gözlerim seçti, onlar sevdi onlar beğendi. Sen benim değil onlarınsın gittiysen bana ne onlar ağlasın.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Adını kalbime aşkla süsledim, yıllar yılı bir tek seni düşledim, bilmem ki nasıl bir günah işledim, selamın geliyor sen gelmiyorsun.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Sevgilerin en güzeli seni sevmek özlemlerin en güzeli seni özlemek ve hayatın tadı sabah kalktığında senin var olduğunu bilmek.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Yaşadığım her an seni özlemeye itiyor beni, ağır geliyor yokluğun beklediğimsin, özlediğimsin, özlemimsin…
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Sana bahçeden gül değil güneşten atom koparıp getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Karanlık gecede önemli değildir yıldızları görmek. Gündüzleri yıldızları görmek marifet, aşık olmak önemli değil, bir ömür boyu sevebilmek marifet.
Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir… Çünkü sen benim için daima teksin…
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Seni sevdiğim kadar yaşasaydım; ölümsüzlüğün adını aşk koyardım.
Gözlerin nehir, kirpiklerin köprü olsun. Ben tam üzerinden geçerken ipler kopsun, düştüğüm o yer dudakların olsun.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Kül olmuş ateş yanar mı, buz tutmuş su akar mı, bu gözler seni sevmiş başkasına bakar mı?
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Yağmur, mutluluğuma gölge düşürmek için yağıyorsun aldırmıyorum. Niyetin beni ıslatmaksa ben zaten ağlıyorum.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Seni sevmek acıların en büyüğü olsa gerek, seni düşünürken gözyaşı dökmek yaşanabilecek en büyük sevinç demek.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Bir serçeydim sürüden ayrılmış, gökyüzünde kaybolmuş, o ise bir kartalmış avlanmaya çıkmış gelmiş bula bula beni bulmuş.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
Birlikte olabileceğin değil, onsuz yaşayamayacağın biriyle ol. Geldiğinde boşluk dolduranlardan değil, gittiğinde yeri dolmayanlardan olsun.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
Allah’ım beni öyle bir sonbahar ayazı öldür ki, sevdiğim mezarıma koyacak tek bir gül bile bulamazsın.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Aşkımı dağlara yazacaktım aşkımdan büyük dağ bulamadım.
Yokluğuna dayandım. Sensiz de sabah oldu. Sensiz de mevsimler değişti. Ama dudaklarımla gülsem de gözlerimle gülmeyi unuttum sayende.
Seviyorum sevmenin acı verdiğini; her sevenin sevilmediğini bile bile. Ama yine de bir umut taşıyorum belki seven sevilir diye…
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Güzellik; sadece güzel olan şeylerde değil, güzel görmek istediğin her şeydedir.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
Aşkım aşkım diye ağlayacaksın başını taşlara her gün vuracaksın sesini duyan yok ki ağlayacaksın sen gittin şimdi sıra bende ben bittim şimdi sıra sende.
Seviyorum seni ölümsüz bir aşk ile, bütün kalbim hayatım seninle, ölecek dahi olsam bu kalp ile son nefesimde haykıracağım seni seviyorum diye.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■» Şimdi burada. Ben burada kırılgan bir mıh gibi duruyorum. Vuruyorum kendimi sensizliğe. Sensizlik batmıyor canıma, yalnızca acıtıyor beni.
Yalnızlığa gömüldüğün bir akşamda, güneşin geç doğduğu soğuk bir sabahta özlediğinde ve ağladığında sıcak bir ele hasret kaldığında beni hatırla hep seninleyim.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
 ■■»Seninle unuturum acıyı kederi, seninle unuturum çektiğim dertleri, sen mutluluksun seviyorum seni, sen benimsin bu can senin sevgili…
Sesini duyabilme umuduyla yaşadığım hayat yüzünü göremediğim için çekilmez olsa da sesini duyabildiğim için yaşamaya değer.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Sen güllere özenme, güller sana özensin, üzme tatlı canını sen güllerden güzelsin, sevgi kadar özgürsün
Solmadan gel artık aşkımın gülü, olsa da konuşsa kalbimin dili küçücük dünyamda bir bilsen seni görünmez yazıyla yazdım kalbime.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Ölüm gelir başım üstüne, çekerim dert bir dert üstüne, dayanırım inan her şeye ama sensiz olamam.
Bir gün daha doğdu sonsuz umutlar taşıyan eşsiz duygularla. Umarım bu günde gelecek güzel günlerin habercisidir.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Bir uçurumdan aşağı düşüyor olsam sende orada bir dal olsan seni tutup incitmektense ölmeyi tercih ederim
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»Avucun arasına bir yürek bıraktım ister bir kenara kaldırıp atarsın ister kendi yüreğinin üstüne koyar her zaman seninle olacağını hatırlarsın.
Bazı insanlar hayalleriyle bazıları sevgileriyle yaşarlar, sevgileriyle ayakta kalabilenler ise umutlarıyla hayallerine ulaşır.
Ben asla ağlamam deyip her gece yatağa yattığında aklına o gelip gözünden iki damla yaş süzülüyorsa eğer utançla işte o zaman aşıksın demektir.

■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»

Sevgiliye Güzel Sözler

■■» Sen güllere özenme güller sana özensin Üzme tatlı canını sen güllerden güzelsin Sevgi kadar özgür, özgürlük kadar özelsin Gülüm sen her şeye değersin .
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»


■■» Aşkım var dağlar bilemez, sevgim var kimsenin aklı alamaz, birde sen varsın ya bir tanem dünyada kimse böyle sevemez..


■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■» Aşkların en soylusu birken birçok olandır sevginin en güzeli paylaşılan EMEKTİR Aşkların en soylusu birken birçok olandır çıkarsız ve sınırsız paylaşılan YÜREKTİR..

■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»

■■» Eğer beni bu sokakta, bu semtte, bu şehirde bulamazsan sevgilim bilki ben, Gözlerinin daldığı yerdeyim…

■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»

■■» Günahın özüyse seni sevmek cezam cehennem olsun.


■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■» Senin 2 saniye de düşünüp söylediğin şeyler beni 2 gün mutlu ediyor.

■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»

■■» Denizler sonsuzdur ama sevgim kadar değil. Güneş ısıtır ama senin kadar değil. Herkes sever ama benim kadar değil!
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»


■■» Sana olan sevgim bedenimdeki kanlarin hepsi bedenimi terk edince ve sana olan sevgim ben ölünce bitecektir!!!

■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»

■■» Bir anımsın okuyupta bitiremediğim, bir özlemsin yalvarıpta hükmedemediğim, bir sen sensin merhaba deyipte elveda diyemediğim, bir tek bildiğim var sensiz ben hiçim.

■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»

■■» Bazen etrafın ne kadar kalabalık olursa olsun, kaç kişi seni severse sevsin. Kalbin sadece birini ister, birini bekler..
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»


■■» İçimi öyle bi kapladın ki, hani derler ya iğne atsan yere düşmez diye ; İşte öylesine sen doluyum...
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»


■■» Aşkımı dağlara yazacaktım aşkımdan büyük dağ bulamadım..

■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»

■■» Bana 1 günün 24 saat 1 saatin 60 dk 1 dk 60 saniye olduğu öğretildi amam sensiz olunca zamanın na kadar zor geçtiği öğretilmedi

■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»

■■» Hadi bakalım yar seni sana sakladım.

■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»

■■» "İyi ki varsın" desem az gelir. O yüzden "İyi ki yarsın" diyorum...


■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■» Güneş ,gündüz doğar gece batar sen olmadan canım yaşamak neye yarar

■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»

■■» Aşkın Gözü Kördür Diyorlar; Kör Olsaydı SENİ Nasıl Bulurdum..

■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»

■■» Dünyanın bile % 70 i su iken benim % 200 üm sensin.

■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»

■■» İnsanın neresi ağrırsa "canı" ordadır derler, Kalbim ağrıyor oradamısın ?..
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»


■■» Bir sır gibi sakladım, saklarımda da. Mühürlüdür ismin dudaklarımda.

■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»

■■» Ey yar sen yüreğime mum olduktan sonra hangi karanlık söndürebilirki seni.

■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»

» Sus! Çok süslü laflara gerek yok, Ömrüme Yâr OL Yeter...
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»


■■» Sen elektiriğe benzerken ben muma benziyorum sen gidince eriyip bitiyorum be gülüm..

■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»

■■» Saçlarının Kokusuna Alıştım Bebeğim Sen Benim CennetimSin Ancak Bundan Sonra Sen Benim Cehennemim oLursun bunu Unutma Gülüm …


■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■» Bilirim buz dağıdır özlem eflatun sabahlarda, bilirim kulaklarım çınladığında özleyenim vardır uzaklarda ve yine bilirim ki özleyenim özlediğimdir aslında!…

■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»

■■» Gül dikensiz olmaz. Sevgili de kusursuz olmaz.

■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»

■■» Sen şuan engüzel yerdesin can duamdasın...

■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»

■■» Sen çaresizliğin ayak ucunda demlenen, yüreğime armağan edilen sonsuzluk hediyesisin. Sen benim acıya dayanma gücüm, yüreğime işlenmiş sabrımsın. Ben aşkın kendisini Allah`ta, yansımasınıda sende gördüm.

■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»

■■» Ömrün olmak istiyorum seninle başlayıp seninle biten...

■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»

■■» Seni o kadar masum sevdim ki gözlerinin içine bakınca bile utandım...

■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»

■■» Yapraklar kadar hafif dağlar kadar büyük sana sevgim...

■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»

■■» Canım sıkıldığı gün, sıkıntının içimi kapladığı saat, ruhumda daralma yaşadığım dakika, gözümü kapattığım an, senin yüzün gelir aklıma dağılır tüm sıkıntılarım, aşkım.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»


■■» Kalbimdeki aşka, dudaklarımdaki gülüşe, akan gözyaşlarıma, yalnızca sen layıksın… Çünkü benim için çok özelsin aşkım.

■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»

■■» Hissedince sana vurulduğumu baharda kuş olup uçarşım gelir, bakınca o güzel gözlerine hasreti bir anda silisim gelir ama ne çare bir tanem ne çare ne kuş olup uçabilirim nede hasreti silebilirim ama inan bana bir tanem inan seni bir ömür boyu Sevebilirim.

■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»

■■» Beni başkalarıyla bir tutma.. Onlar gemileri yakar ben limanı!..

■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»

■■» Aşk karnımı doyurmuyor belki ama, ruhumu öylesine tok tutuyor ki Prensesim...
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»


■■» Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düştüğüm yer dudakların olsa.

■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»

■■» Ne varsa aradığım bilki sende bulmuşum..Senden öncesi yoktu,seninle var olmuşum..Sende bütün umutlar,sende bütün duygular..Beni sende arama,ben artık senin olmuşum.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»


■■» Gül Bahçesinde Geçsede Ömrüm, İnan Senin Üstüne Gül Koklamam Gülüm, Seni Koklamak Olsada Ölüm, İnan Uğrunda Ölmeye Değer Be Gülüm.

■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»

■■» Bugün her zamankinden farklı bir şey yapayım dedim olmadı yine sana defalarca aşık olup seni düşündüm..

■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»

■■» Güller anlatsın sana olan sevgimi, güller anlatsın yanlızlığımı, çaresizliğimi. Yavaş yavaş eriyen yüreğimi güller anlatsın ben anlatamadım.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»


■■» Bir Kelebek olsaydım, bir günlüğüne de olsa konmak isterdim yüzük parmağına...
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»


■■» Ey Yar Seninle Ölmeye Geldim Yağmursan Islanmaya Ateşsen Yanmaya...

■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»

■■» Biliyordum, seni seviyorum derken yeni bir alfabe keşfettiğimi, kimsenin okuma yazma bilmediği bir kentte..

■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»

■■» Evet sevgili kapına geldim ve Benden vazgeçtim. Sen "kim o" de yeter ki: kim olmamı istiyorsan o olmaya geldim.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»


■■» Varlığınla başlayan bir günün yokluğunla bitmesine alışamadım, aklımda olduğunun yarısı kadar yanımda olsaydın hiç sensiz kalmazdım!

■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»

■■» Her gece gözümü uyku tutmuyor. Sadece seni düşünüp hayallerim aklıma geliyor.Ya birgün benden ayrılırsan o zaman ne olacağım onu düşünüyorum.

■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»

■■» Belki dünya için önemli olmayabilirsin ama benim için dünyalar kadar önemlisin !

■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»

» Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle... Daha nice zamanları beraber geçirmek dileğiyle.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»


■■» Gül kurur ama kalpteki sevgi kurumaz... Yağan yağmur durur ama kalpteki fırtına durmaz... Her şey unutulur ama sevilen asla unutulmaz..!

■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»

Aşkımı dağlara yazacaktım aşkımdan büyük dağ bulamadım..
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■» Özgürlük düşlerde değil ,kendi kendimize yükselttiğimiz çitlerin ardındadır
İşte buna aşk denir be aslanım, buna zifiri karanlık denir. Oğulları olur aşkın, kızları olur; karı, yağmuru, tipisi olur. Çamuru bile olur; lakin, gövdeni güneşin altına yaydığın bahar günleri parmakla sayılıdır. O parmakla sayılı anlar için, o birkaç yıl sonra zihninden fırlayıp fırlayıp tatlı bir yağmur olur.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■» Göz Damlalarının Yanaklarına Çizdiği Islak Patikaları Seyret, Seyret ki Yalnızlığın Acısını Anlayasın. Dudaklarını Okşayan Tuzlu Tanecikleri Hisset, Hisset ki Daha Güzel Ağlayasın.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■» Birlikte Yaşayabileceğin Biriyle Değil, Onsuz Yaşayamayacağın Biriyle Ol. Gelip Boşluk Dolduranlardan Değil, Gittiğinde Yeri Dolmayanlardan Olsun.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
 ■■»Bir Dost Yüzüne İhtiyaç Duyduğunda Başını Kaldır ve Gökyüzüne Bak. Güzdüzleri Bulutların Geceleri Yıldızların Arkasından Gülümsüyor Olacağım.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
 ■■»Benim İçin Hayatta İki Şey Önemlidir, Biri Sen Diğeri Özgürlüğüm. Özgürlüğüm İçin Canımı, Senin İçin Özgürlüğümü Feda Ederim.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
 ■■»Güller Hep Ellerinde Açsın Ama Dikenleri Batmasın. Sevda Hep Seni Bulsun Ama Seni Yaralamasın. Mutluluk Hep Yüreğine Dolsun Ama Beni Unutturmasın.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■» Birgün Yağmura Yakalanırsan Benden Kaçtığın Gibi Yağmurdanda Kaç. Çünkü Bulutların Arkasında Kaybolan Aşkı İçin Ağlayan Benim.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
 ■■»Uzaklıklar Küçük Sevgileri Yok Eder, Büyükleri Yüceltir. Tıpkı Rüzgarın Mumu Söndürüp Ateşi Yükselttiği Gibi.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
 ■■»Seni her özlediğimde kalbime bir yıldız koyuyorum. Ne kadar özledim diye sorarsan, kalbimde bir gökyüzü taşıyorum bunun için seni çok seviyorum.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
 ■■»Mevsimlerden sonbahardayım, senin yüzünden. Dünyadaki herkes için herhangi biri ama herhangi biri için dünyalara değersin.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
 ■■»Yağmurlu bir havada SENİ SEVİYORUM demeye gerek var mı?İşin ne cama yaslan sah hadi bakalım...
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
 ■■»aşkını yüreğimde sakladım ama anlmadın gözlerini gözlerimde sakladın anlamadım seni sevıyorum dedin yine anlmadın ne yapıyım seninde seni sevıorum diyebilmen için
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
 ■■»bazı geceler gökyüzünde ayı göremezsin ama bilirsin ay gecenin içinde saklıdır tıpkı yanımda olmasanda her zaman KALBİMDE OLDUGUN GİBİ HEP İÇİMDESİN
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
 ■■»SEN HAYATI YAŞAMAYA DEĞER KILAN... SEN MUTLULUĞU BANA DOYASIYA TATTIRAN VE SEN ÖZLEMİNDEN UYKULARIMI KAÇIRAN BİRİCİK SEVGİLİM; SENİ ÇOK SEVİYORUM...
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
 ■■»HER aŞkIn Sonu değil mi?1 avuÇ gÖz yaŞI!
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
 biz sevdiğimizi iki öpücük için değil bir ömür birlikte olmak için severiz
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■» canım askım gitme uzaklara...sana ihtiyacım var.gidenler dönmüyor geri.......
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
 ■■»SEN HİC DENİZİN DİBİNDE ORMAN GORDUNMU.. OLMAZDEME CUNKU BEN SENİN GOZLERİNDE OLULERİN BİLE GOREMEDİGİ CENNETİ GORDUM BEGÜLÜM
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■» MUTLULUK; DİKENLER ARASINDA AÇAN BİR GÜLDÜR...

 ■■»hasret kapımda nöbet tutuyor...biricik sevdiğim uzak bir yerde gözlerim hep ve sadece onu arıyor...!!!!!
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■» içimde sakladığım bir şehirdesin, unutmaya kıyamıyorum, geceler karanlık geceler hüzün bu deli hasrete dayanamıyorum, ben sevmekten suçlu aşktan sanığım, hala sana aşık ve hala yanığım SENİ ÇOK SEVİYORUM....
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
 ■■»bil ki !katıksız sancılara razıyım yokluğun olmasa.bilki bir avuç biber gözlerime serpilen.ellerimde silinmemiş ellerinin izleri.durup şiirler yazıyorum yoluna.içimde sıkıntıların en dayanılmaz şekli.kaçıncı kere saatleri susturuyorum........
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■» bir deniz düşün susuz bir bahar düşün çiçeksiz bir insan düşün sevgisiz birde beni düşün sensiz
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi hepsi parlıyordu ben seni güneşi seçtim bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
 ■■»Bir bakışın manası hiçbir lisanda yoktur bir bakış bazen bir şifa bazen sihirli bir oktur bir bakış bir aşığa neler neler anlatır bir bakış bir aşığı yıllarca ağlatır...
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
 ■■»Gözlerin gözlerimi gözleseydi gözlerinle gözlerim göz göze gelirdi!!!
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■» Birine verilecek değerler uğruna feda edilebileceklerle ölçülüyorsa aç gözlerini etrafına bak bu gördüğün herşeyi sana senin için feda ederim ama sakın aynaya bakmaaa
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
 ■■»Dün gece rüyamda seni gördüm sana seni sevdiğimi söyledim sende bana sarıldın hiç bırakmayacakçasına şimdi merak ettiğim bir şey var rüyalar gerçekmi olur yoksa tersinemi çıkar???
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
 ■■»Kaderde sevmekte vardır ölmekte sevmeyi seçtim ama sevmek ölmektende beter...
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
 ■■»bir gün buluşacağımız yere gelmezsem dünyanın bütün renklerinden oluşan bir demet çiçek yaptır çünkü beni senden ayıracak tek kuvvet ölüm beni yakalamış demektir.
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
Elbet rüzgar ve deniz taşır emanetlerini,
 Bekle gün gelir güneşim bulacaktır seni,
 Akşamları balkona çık, gözlerini kapat,
 Rüzgar benim yerime öpecek seni...

 Dünde, bugünde, yarın da hep yanındayım,
 Yanlızlığı hissettiğinde elini yüreğine koy,
 Ben hep oradayım...


 Güneş için aydınlatmak,
 Kuş için uçmak,
 Rüzgar için esmek ne ise,
 Benim için de seni sevmek aynisi..
 SENİ SEVİYORUM..


 Sana olan sevgim içimde önce bir su birikintisi,
 Sonra göl oldu, daha sonra denize dönüştü,
Şu anda okyanus, içime sığmıyor...


 Seni tanımadan önce yanlızlığı,
Seni tanıdıktan sonra varlığımı,
Seni sevdikten sonra yaşadığımı,
Seni kaybettikten sonra bir hiç olduğumu anladım...


 Unutulmayan hatıralar vardır ki,
 Bir gün bir yerde hatırlarsın,
 Kiminle gittiğini unutamazsın,
 Unutulmayan kişiler vardır ki,
 Hatırlamak sana acı verse de onu düşünürsün...


 Belki hatıralar unutulup gidecek,
 Belki bu sevgiler yok olup eriyecek,
 Ama şunu unutma bu kalp seni
 Sonsuza dek sevip özleyecek..


 Hasret, özlenen sen olunca,
 Sevmek, sevilen sen olunca
 Sevilmek, seven sen olunca anlamını buluyor...


 En güzel deniz, henüz gidilmemiş olandır,
 En güzel çocuk, henüz büyümedi,
 En güzel günlerimiz, henüz yaşamadıklarımız,
 Ve sana söylemek istediğim en güzel söz,
 Henüz söylenmemiş olan sözdür.


 Gecelerin deyişiyle eğlence kadar,
 Yaşlıların deyişiyle gençlik kadar,
 Çocukların deyişiyle dünyalar kadar,
 Benim deyişimle CANIM kadar seviyorum seni...


 Sözlerin aklımda yada aklımın ardında,
 Hayalin karşımda yada sesin kulağımda,
 Ya ben çıldırıyorum, yada çok özlüyorum,
 Ya özlemek, yada özlenen çok özel BİRTANEM.


 Kimi insanı sevdiğin,
 Kimisini unutamadığın,
 Kimisini de söküp atamayıp,
 Yaptıklarına rağmen içinde tutarsın, KALBİMDESİN...


 Eğer şu an konuşacak durumda olsaydım,
 Sesini duymak için neler vermezdim,
 Seni ne kadar çok sevdiğimi anlatamam,
 Yolunu bulabilseydim zaten şu anda çile çekmezdim..


 Sana bir sır söyleyeyim mi?
 Bu sır ki sırların en güzeli, geceden sessiz,
 Heyecanlandın mı yoksa meraklandın mı?
Getir kulağına söylüyorum, SENİ ÇOK SEVİYORUM..


 Dün gece aklımdaydın,
 Saatlerce ölümü sonra seni düşündüm,
 Birşeyler tıkandı boğazıma ağlamazdım,
 Acaba sensizlik mi yoksa ölüm mü daha korkunç,
 Ayırt edemedim ikisini,
 Fark yoktu birbirinden,
 Ölüm sensizlikse, sensizlik zaten ölüm.


 Sevgimi bir yerde gökyüzüne yerleştirdim,
 Kimse beni farketmedi, gözyaşı olup yağdım,
 Sıcak günlere inat,
 Yağmurun gözyaşı olduğunu kimse anlamadı, Sen bile...


 Sessiz akşamlarda sesini
 Soğuk gecelerde nefesini,
 Yanlızlığımda bedenini,
 Sakinliğinde öfkeni,
 Isssız sokaklarda gölgeni,
 Ben sadece seni özledim BİRTANEM...


 Kıpkızıl bir güneşin önünde,
 Mavi bir yelkendir hayat,
 Alır götürür seni bilinmeyen derinlikere,
 Sevgi mavidir, mavi ise umut,
 Yüreğini hep mavi tut..


 Belki hatıralar unutulup gidecek,
 Belki bu sevgier yok olup eriyecek,
 Ama şunu unutma,
 Bu kalp sonsuza dek seni sevip özeyecek...


 Yıldızımsın kaymayacak,güneşimsin batmayacak
 Hayatımsın yaşanacak,umudumsun tutunacak,
 Bir şiirsin okunacak, sen benim herşeyimsin,
 Bu kalp seni hiç unutmayacak..


 Bırakma beni sevdiğim gidişine dayanamam,
 Hasret gözyaşlarımla kendimi avutamam,
 Dönerim dersin ama kadere inanamam,
 Bıraktığın anılarla sensiz yaşayamam...


 Sevgiyi uzağında sanıp onu uzağında ararsın,
 Yanıbaşında duran her sevgiye inanmak istemezsin,
 Ama emininim canım sen sevgilerin en güzeline layıksın..


 Ağlayışım terk edip gidişine değil,
 Ben sensizken senden diye sensizliği de sevmiştim
 Sen, seninle sensizliğini de alıp gittin..


 Yüreğim umulmayan yaralarla başedemezken,
 Bir tatlı aşk gülüşü özledi gözlerim,
 Ve sen hangi alemde hangi düşlerde isen gel,
 Çünkü gülüşünü çok özledim...


 Kimine göre ateştim cayır cayır yanan,
 Kimine göre bir yıldız hep parlayan,
 Kimi çiçeğe benzetirdi hiç solmayan,
 Ama ben senin için su olmak isterdim hep muhtaç olunan.


 Senden ayrılacağımı her hatırladığımda,
 Dünya ayaklarımın altından kayar gibi oluyor.
 Çünkü sen benim için bir nefessin.
 Nefes almadan yaşayamam ki...


 Gecenin karanlığındasın, güneşin ışığında,
 Suyun damlasında, selin coşkusunda
 Kimi yanımdasın kimi rüyamda
 Ama hep aklımdasın sakın unutma...


 Sanırım seni çok sevdim ki ayrılamıyorum.
 Bağlandım ki unutamıyorum,
 Yakınlardasın ki hissediyorum,
 Gizlemiyorum çünkü seni çok seviyorum.


 Zaman geçtikçe daha çok bağlanıyorum sana,
 Birgün bir yerde bir şekilde yollarımızın ayrılacağını bilsemde,
 Nerede olduğunu öğrenmesemde,
 Yaşayacaksın hep içimde..


 Belki birgün beni unutturacak biri çıkacak karşına,
 Belki özlemeyeceksin beni,
 Gözyaşıda dökmeyeceksin belki ,
 Ama bil ki bu gece yüreğimdesin,
 Her zamanki gibi..


 Sana meleklerin kıskanacağı kadar mutluluk
 Tıbbın şaşırtacağı kadar sağlık,
 Tarihin yazamayacağı kadar başarı,
Kimsenin sevemeyeceği kadar sevgi yolluyorum.


 Seni Seviyorum çünkü,
 Senin gülümsemen bile güneşin doğuşu gibi insana herşeyi unutturuyor.
 Sadece seyredip tadına varma hissi uyandırıyor.


 Eğer birgün beni unutturacak öyle biriyle unut ki,
 Sana savurduğum kurşunların önüne geçebilecek,
 O gün seninle ölebilecek kadar seni seviyor olsun.


 Günü gece olsun diye yaşıyorum,
 Çünkü gece hayallerime geliyorsun,
 Seni beklemiyorum çünkü sen hep benimlesin,
 Hayallerimde ve kalbimdesin.


 Bir yürek nelere yeterse,
 Bir can bir canı ne kadar severse,
 Bir damardan ne kadar çok kan geçerse,
 Yaşam bir ölüme nasıl değerse,
 Sende benim için o kadar değerlisin.


 Sevgiyi uzağında sanıp onu uzağında ararsın,
 Yanıbaşında duran her sevgiye inanmak istemezsin,
 Ama emininim canım sen sevgilerin en güzeline layıksın..


 Ağlayışım terk edip gidişine değil,
 Ben sensizken senden diye sensizliği de sevmiştim
 Sen, seninle sensizliğini de alıp gittin..


 Bir tatlı aşk gülüşü özledi gözlerim,
 Ve sen hangi alemde hangi düşlerde isen gel,
 Çünkü gülüşünü çok özledim...


 Kimine göre ateştim cayır cayır yanan,
 Kimine göre bir yıldız hep parlayan,
 Kimi çiçeğe benzetirdi hiç solmayan,
 Ama ben senin için su olmak isterdim hep muhtaç olunan.


 Senden ayrılacağımı her hatırladığımda,
 Dünya ayaklarımın altından kayar gibi oluyor.
 Çünkü sen benim için bir nefessin.
 Nefes almadan yaşayamam ki...


 Gecenin karanlığındasın, güneşin ışığında,
 Suyun damlasında, selin coşkusunda
 Kimi yanımdasın kimi rüyamda
 Ama hep aklımdasın sakın unutma...


 Sanırım seni çok sevdim ki ayrılamıyorum.
 Bağlandım ki unutamıyorum,
 Yakınlardasın ki hissediyorum,
 Gizlemiyorum çünkü seni çok seviyorum.


 Zaman geçtikçe daha çok bağlanıyorum sana,
 Birgün bir yerde bir şekilde yollarımızın ayrılacağını bilsemde,
 Nerede olduğunu öğrenmesemde,
 Yaşayacaksın hep içimde..


 Ilık bir rüzgar esti,
 Nereden geldi bilmiyorum... nereye gidiyorsun diye sordum..
 Özlenen herşeye dedi.. Aklıma sen geldin..
 Çünkü özlenen bir tek sendin...


 Eğer insanlara boş elimi uzatır ve birşey alamazsam çok üzücü;
 Ama asıl ümitsiz durum;
 Dolu elimi uzatıp kabul edecek kimseyi bulamamamdır...


 Hiç yüz vermedim güneşe bugün..
 Resmini gösterip hava attım çiçeklere..
 Adını zıpkınla kazdım göğün en yüksek yerine...
 Bir de SENİ SEVİYORUM diye bağırdım duydun mu?


 Hayalin hafızamdan silinene kadar,
 Izdırabın saçlarım dökülene kadar,
 Ağlamaktan gözlerim kör oluncaya kadar
 Her dakika Seni Seveceğim...


 Sen hiç Buğulanmış cama "SENİ SEVİYORUM" yazıp,
 Harflerin arasından dışarıyı seyrederek,
 Kar taneleri altında Sevdiğini hayal ettin mi??


 Seni ne yağmurlar, seller koparabilir kalbimden,
 Ne de deli gibi esen fırtına,
 Çünkü bir ağacın toprağa kök salması gibi bağlandım sana..


 Kulaklarim sessizlige, gözlerim sensizlige,
 Gönlüm katlanirsa derde,
 Anlami yok yasamanin..
 Nefes almak boşuna..
 Senin olmadigin yerde ...


 Bulutların gözyaşları pencerene vururken,
 Düşlere daldığın bir gecede,
 Hangi hayaller sana uyumayı unutturuyorsa,
 Gelecek sana onları yaşatsın...


İçinde öyle umut taşı ki Onu senden kimse alamasın.
 Gözlerin hep gülsün, mutluluğu hep sende arasınlar.
 Ama onu kalbinde öyle sakla ki,
 Gerçekten isteyen bulsun...


 Her aya bakışında beni hatırla,
 Yıldızlar gözlerine takılırsa,
 Gözlerine baktığımı sakın unutma,
 Bir yaprak düşerse avuçlarına,
 Ellerimdir sakın bırakma....


 Hayatın bir sevgi öpücüğü kadar doyumsuz,
 Sevinç gözyaşları kadar güzel,
 Seven bir kalp kadar heyecanlı,
Aşkın dokusu kadar masum,
 Bir gül kadar gururlu olsun...


 Aşkın Kalbindeyse..
 Mutluluğun elindeyse,
İstediğin iki kelimeyse
 SENİ SEVİYORUM...


 Gün bitse bile gökyüzünde
 daha günler bitmedi
 çünkü dilde söz çiçekte renk
 ve zamanda gelecek bitmedi
 kalbinde umudun hiç eksik olmasın....


 Belki, en iyi arkadaşlık,
 sallanan bir koltukta beraber sallandığınız,
 tek bir kelime etmediğiniz,
 ve giderken bunun hayatınızdaki
 en iyi sohbet oldugunu düşündüğünüz kişilerde saklıdır.


 Gökyüzündeki yıldız sayısı
kadar insan varsa eğer,
 sen çoban yıldızı olmalısın !
 Hani yürek güzelliğiyle
 etrafını aydınlatan yıldız.


 Her aşkın gökyüzünde
 bir meleği varmış.
Yeryüzünde biten her aşk için
 gökyüzünde bir melek ağlarmış...
İnan ki bizim meleğimiz hiç ağlamayacak


 Bir kar tanesi gökyüzünden
 süzülürken birçok imza bırakır,
 hayattaki saf beyazlık her kar tanesinin imzalarından ouşan bir kolajdır.


 Merhaba sevgi denizindeki dostluk feneri,
 biliyor musun bu gece de bana yine sen
 sevgi ışığını yansıttın, şu an içim sımsıcak ve dostumlayım...


 Bir su gibi berrak,
 bir çiçek gibi sevgi yüklü,
 gökyüzü gibi yalın okyanus kadar
 derin kelimelere sığmayacak kadar
 büyük bir sevgimiz olduğunu sakın unutma !
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
güzel msn,skyp,sözler, en güzel, sözler, sevgiliye güzel, sözler-Chatadan-adana-sohbet-odaları,güzel sözler en güzel sözler sevgiliye güzel sözler-Chatadan-adana-sohbet-odaları 
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
╔♥══►:(:(☾✫ http://www.chatadana.com/ ☾✫:(:(◄══♥╗

╔♥══►:(:(☾✫Kara_Murat☾✫:(:(◄══♥╗
♥─▀██▀─█▀█.█─█•█▀
♥──██──█▄█.▀▄▀•█▀
♥──██─────────▀▀─█▄█ █▀█ █─█.(¯`••´¯)
♥─▄██▄▄█──────────█─ █▄█ █▄█─*•.¸.•*
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
♥ღ KÜÇÜK BİR AŞK ♥ღ
?-?ayırlı ?-?uzurlu Mutlu AKŞAMLAR .
__ _____0¦/)_¦0¦______0¦./¯"""/')
¯¯"¯¯¯"¯¯¯\)0¦¯¦0¦¯¯¯0¦'"\_„„„„\)
________(¯`'•.Güzellikler sizin olsun
_____(¯`'•.Üzüntüleriniz son bulsun
... __(¯`'•.¸Mutluluklar sizinle olsun
... (¯`'•.¸¸Yaşam kolaylıkları size sunsun
___(¯`'•Rabbim rahmet yağmurlarını
___(¯`'•.Üzerinize sağnak sağnak yağdırsın
_____(¯`'•.¸Ne kalbiniz kırılsın; ne gülünüz solsun
______(¯`'•.¸Umut Hiç İçinizde eksik olmasın
________(¯`'•.¸Sağlıklı ,Mutlu, Sevgilerimizle kalın.
________(¯`'•.•¸Kara_Murat
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»■■»
   Yorumlar

 
Rastgele Konular
Son Eklenenler
İLİŞKİ POZİSYONLARI

Sohbet Odaları

Garip Seks Yasaklari

Aldatan Erkeği Anlamanın Yolları

TAHİNLİ PATLICAN DOLMASI

http://www.chatadana.com

http://www.chatadana.com

Ferolle Aşk Parfümü

bedava sohbet odaları Chatadana.com

Bedava sohbet odaları Adanasohbet Chatadana.com

 

 
WebMaster : Ahmet Kadir Yalçın

Hosting : Şeker Shell Internet Hizmetleri

Copyright 2010 Her Hakkı Saklıdır. chatadana.com